Deel

Bodem

Bodemvruchtbaarheid

Een vruchtbare bodem levert de fysische, chemische en biologische voorwaarden voor een gezonde groei van gewassen en is bepalend voor de productiviteit.

De chemische bodemvruchtbaarheid heeft vooral betrekking op de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten. Van nature hebben kleigronden een hogere chemische bodemvruchtbaarheid dan zandgronden. Zandgronden zijn voor het leveren van voedingstoffen sterk afhankelijk van organische stof. De zuurgraad is daarbij van grote invloed. Of voedingsstoffen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor het gewas hangt af van de fysische en biologische bodemvruchtbaarheid.

De biologische bodemvruchtbaarheid heeft betrekking op de rol van de levende organismen in de bodem. Het bodemleven is zeer divers en omvat enorme hoeveelheden. Al deze organismen zijn betrokken bij nutriënten kringlopen, vorming van bodemstructuur en ziektewering van de bodem.

Fysische bodemvruchtbaarheid omvat de structurele eigenschappen zoals korrelgrootte, het vochtvasthoudend vermogen en de kans op erosie, verdichting, verslemping en uitspoelen van voedingsstoffen.
De chemische, biologische en fysische bodemvruchtbaarheid staan niet los van elkaar maar bepalen samen de bodemvruchtbaarheid.

 

 

Bron:
Schils, R. (2012). 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid. Alterra, Wageningen UR. 143 p. ​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting