Deel

Bodem

Bacteriën

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder celkern. De meeste bacteriën zijn 0,5 tot 5 micrometer (µm) lang. Ondanks hun geringe afmeting maken zij door hun kwantiteit het grootste gedeelte van het bodemleven uit. In een theelepel productieve grond kunnen zich tussen de 100 miljoen en 1 miljard bacteriën bevinden. De meeste soorten zijn nog niet gekarakteriseerd. Grofweg kunnen bacteriën ingedeeld worden in drie groepen: aeroob, anaeroob en actinomyceten (zorgen voor de afbraak van chitine en geven de ‘aarde geur’ aan de bodem).

Belangrijkste functies van bacteriën zijn:

  • afbraak van (eenvoudig) organisch materiaal (suikers, eiwitten, aminozuren)
  • vastlegging en levering van nutriënten in de wortelzone
  • binding van stikstof uit de lucht (zie afbeelding met wortelknolletjes aan de wortels)
  • omzetting van ammonium- in nitraatstikstof
  • vorming van stabiele aggregaten
  • ziektewerendheid

Bacteriën worden gegeten door een groot aantal ‘grazers’ hoger in het voedselweb.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting