Deel

Bodem

Schimmels

Schimmels zijn organismen met een celkern. Ze kunnen eencellig of meercellig zijn. Paddenstoelen zijn ongetwijfeld de meest bekende soort schimmels. Ze vormen echter maar een kleine groep binnen het totale schimmelrijk. Van de naar schatting 1,5 miljoen soorten zijn er zo’n 100.000 schimmels beschreven. Een vierkante meter grond onder grasland kan makkelijk meerdere kilometers aan schimmeldraden (hyphen) bevatten. Bij voedselgebrek, droogte of andere ongunstige omstandigheden worden schimmels inactief. Sporen kunnen soms tientallen jaren in de grond overleven. Belangrijke groepen zijn: mycorrhiza, plant-pathogene schimmels (b.v. Fusarium sp.) en oömyceten/zwakteschimmels (Pythium, Phytophthora).

Belangrijkste functies van schimmels zijn:

  • afbraak van (ingewikkelde) organische verbindingen (cellulose, lignine)
  • vorming van stabiele aggregaten
  • uitscheiding van zuren waardoor sommige nutriënten beter beschikbaar worden voor de plant
  • verhoogde opname van fosfaat en water (mycorrhiza’s)
  • ziektewerendheid

Schimmels worden gegeten door een groot aantal ‘grazers’ hoger in het voedselweb.​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting