Deel

Producten

De stikstof zwavel (NS) kunstmest met de gele korrel

OCI Dynamon is de stikstof zwavel kunstmest (van OCI Nitrogen) en is herkenbaar door de toegevoegde gele korrels. Dynamon is onderscheidend omdat gebruik wordt gemaakt van Stikstof en Zwavelbemesting in een korrel, wat zorgt voor een verhoogde stikstof gebruik efficiëntie. OCI Dynamon is hard, homogeen, rond, glad en stofvrij, wat het een kwalitatief goed en breed strooibaar product maakt (strooibreedten >50 meter)

Kies synergie voor optimale efficiëntie

OCI Dynamon vertegenwoordigt de ideale stikstof-zwavelmeststof, waarbij de voordelen van een optimale stikstof-zwavelverhouding van 4 op 1 worden gecombineerd met een optimaal aandeel van een op 50% ammonium en 50% nitraat gebaseerde stikstofbron. Het toepassen van Dynamon levert voor de meeste gewassen voldoende zwavel tot aan de oogsttijd. Door de positieve synergie tussen zwavel en stikstof kan een kwalitatief goede en hoge oogst opbrengst worden verwacht.

Voordelen Dynamon

 • Verhoogde stikstof efficiëntie door zwavelbemesting te combineren met de optimale ammonium/nitraatverhouding (50/50).
 • Optimale N/S verhouding voor alle gewassen
 • Direct beschikbare voedingsstoffen voor het gewas
 • Minimaal ammoniakverlies
 • Uniforme, harde, ronde korrels met een gelijke verdeling van N en S
 • Herkenbaar aan de gele korrels die staan voor een altijd consistente kwaliteit
 • Gelijkmatig strooibeeld over grote breedten (>50 meter)
 • Gerichte toevoer van zwavel voor optimale oogsten van hoge kwaliteit
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting