Deel

Producten

Herkenbaar aan de oranje korrels

OCI Nutramon is de kalkammonsalpeter en is herkenbaar aan de oranje korrels. OCI Nutramon onderscheidt zich door de kwaliteit van de korrel. De korrels zijn hard, homogeen, rond, glad en stofvrij. Hierdoor is Nutramon KAS goed strooibaar, ook over grotere strooibreedten (>50 meter).

Veruit de hoogste stikstofefficiëntie

OCI Nutramon is geschikt voor elk gewas. OCI Nutramon bevat 50% nitraatstikstof en 50% ammoniumstikstof. De 50/50-verhouding garandeert een snelle en langdurige stikstofwerking in het gewas doordat stikstofverliezen naar de bodem worden beperkt en verliezen naar de lucht nihil zijn. Hierdoor realiseert OCI Nutramon de hoogste stikstof-efficiëntie in vergelijking met andere typen stikstofmeststoffen. Magesium in de Nutramon draagt bij aan de magnesiumbehoefte van de gewassen.

...een hoog kwalitatieve Nutramon is echt een pré bij elke teelt

Gert-Jan van Dongen, akkerbouwer uit Zeewolde

Voordelen Nutramon-KAS

  • Verhouding ammonium en nitraat (50/50) voor hoge stikstof efficiëntie
  • Snelle opname van de nitraatstof door het gewas
  • Minimaal ammoniakverlies
  • Uniforme, harde en ronde korrels
  • Herkenbaar door de oranje korrels
  • Gelijkmatig strooibeeld over grote breedten (>50 meter)
  • Voorspelbare werking voor een goed bemestingsresultaat
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting