Deel

Bodem

De functies van het bodemleven

Het bodemleven bestaat uit bacteriën, schimmels, nematoden en nog veel meer organismen.
Bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit organische mest, gewasresten en groenbemesters moet het bodemleven voedingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant.

Daarnaast heeft het bodemleven nog andere functies.

Het bodemleven zorgt voor:

 • De afbraak van plantenresten, mest en dode bodemorganismen en vrijmaken van voedingsstoffen hieruit (mineralisatie)
 • De opbouw van organische stof die slechts traag wordt afgebroken (humusopbouw)
 • De opbouw van een goede bodemstructuur
  • Losmaken van een te dichte grond door het graven van gangen
  • Vorming van slijmstoffen die de bodemdeeltjes aan elkaar kitten (aggregaatvorming)
  • Mengen van organische en anorganische bodemdelen
 • Het beperken van het aantal ziekteverwekkende organismen
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting