Deel

Bodem

Beoordeling onder grasland

De principes van de bodembeoordeling onder grasland zijn gelijk aan die van bouwland, maar de werkwijze verschilt. Bij gras begin je aan de onderkant van een uitgestoken kluit met het tellen van de wortels: op 20 cm diepte is 50 wortels op 25×25 cm weinig, 300 is veel. Op 10 cm diepte is 80 wortels weinig en 450 veel. Belangrijk bij grasland is de dikte van de zode. Meer dan 5 cm is goed, minder dan 3 cm dikte is slecht. De structuur onder grasland is vaak compact. Een goede structuur heeft ten minste 25% kruimels of afgerondblokkige elementen in de bovenste 20 cm.

Bronnen:
Koopmans, C.J., M. Zanen, en C. ter Berg (2015). Bodemscan zand- en dalgronden. Beoordelingskader veenkoloniale gronden. Publicatie nummer 2015-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Koopmans, C.J., M. Zanen, en C. ter Berg (2005). De Kuil. Bodembeoordeling aan de hand van een kuil. Louis Bolk Instituut, Driebergen. p. 16.
Koopmans, C.J., J. Bokhorst, C. ter Berg en N. van Eekeren (2012). Bodemsignalen. Praktijkgids voor een vruchtbare bodem. Roodbont Uitgeverij, Zutphen. 96 p.

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting