Deel

Bodem

Nematoden

Nematoden zijn kleine, niet-gesegmenteerde wormpjes van een paar millimeter. Ze leven in de waterfilms rondom bodemdeeltjes. Vanwege een aantal plantparasitaire soorten hebben nematoden een slechte reputatie omdat deze de plantengroei ernstig kunnen belemmeren.

De meeste soorten zijn echter nuttig voor de bodemkwaliteit. In een theelepel gezonde grond bevinden zich enkele tientallen nematoden. Een gezonde bouwvoor bevat er 4 tot 10 miljoen per vierkante meter. Nematoden worden onderverdeeld in voedselgroepen: bacterie-eters, schimmeleters, carnivoren, omnivoren, herbivoren. In minder verstoorde bodems is de kans op carnivore nematoden groter dan in intensief bewerkte bodems.

Belangrijkste functies van nematoden zijn:

  • het ‘begrazen’ van schimmels en bacteriën waarbij stikstof en fosfor vrijkomen
  • ziektewerendheid: schimmeletende nematoden en predatore nematoden spelen daar een rol bij. ​
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting