Deel

Bodem

Beoordeling van structuur

De bodemstructuur speelt een belangrijke rol bij de vocht- en zuurstofhuishouding in de bodem.
De structuur is te beoordelen via drie typen structuurelementen: kruimelig, afgerond en scherpblokkig.

Plaatje 1: Kruimelig: losse kruimels van 0,3 tot 1 cm groot. De wortels kunnen gemakkelijk in de kruimels binnendringen en tussen de kruimels doorgroeien.
Plaatje 2: Afgerond: dit zijn kluiten grond variërend in grootte, van 1 tot 10 cm doorsnede. De zijkanten zijn niet vlak, de hoeken zijn rond. Bij het doorbreken van de kluit is het breukvlak niet glad en heeft het een andere kleur dan de buitenkant. Wortels kunnen hier goed doorheen.
Plaatje 3: Scherpblokkig: deze kluiten zijn compact en hoekig van vorm. De wanden zijn glad. Scherpblokkige structuurelementen zijn moeilijk doorwortelbaar en hebben weinig tot geen poriën. Als wortels hier langs groeien is dat meestal via breukvlakken.

Een goede structuur heeft ten minste 25% kruimels en geen scherpblokkige elementen.
Een matige structuur bevat 10-50% scherpblokkige elementen, enkele wortel gaat er nog doorheen.
Een slechte structuur vertoont meer dan 50% scherpblokkige elementen, verstoring van beworteling en/of stagnatie van water.

Oplossingsrichting
Een slechte structuur kan worden voorkomen door een betere timing van bewerken/berijden. Ook het werken vanaf vaste rijpaden voorkomt verdichting van de bodem. Het type grondbewerking, de diepte en de rijsnelheid bepalen de fijnheid van de grond en de verdeling van organisch materiaal door de bouwvoor. Een ondiepere bewerking leidt tot meer organische materiaal bovenin de bouwvoor. Daardoor stijgt het vochtvasthoudend vermogen en de aggregaatstabiliteit. ​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting