Deel

Kalkmeststoffen

Optimaliseer Opbrengst: Voorjaarsbekalking op Zandgrond

Zandgrond bemesting en bekalkingHet is belangrijk ruim voor aanvang van de teelt een goed inzicht te hebben in de pH van uw percelen. Inmiddels zijn de eerste uitslagen van de grondonderzoeken binnen. Op basis hiervan kan, waar mogelijk, nog een corrigerende actie worden uitgevoerd om de pH te verhogen. Bij een hogere pH neemt de mineralisatie toe en is de bindingscapaciteit van mineralen, uitgedrukt in de CEC, hoger. Wanneer is actie gewenst?

Op zandgrond is de pH vaak lager dan eigenlijk gewenst is. Dit terwijl de juiste pH van groot belang is voor de opname van nutriënten. Zeker voor teelten als conserven, uien, cichorei en suikerbieten kan dit tot problemen leiden. Voor zandgrond geldt om niet met de eerdergenoemde teelten te starten wanneer de pH lager is dan 5,1. Ligt de pH nog in de buurt, tussen 4,7 en 5,1, bekalk dan eerst en voer daarna de hoofdgrondbewerking uit. Ligt de pH onder de 4,7, dan is het beter de teelt voor het betreffende perceel een jaar uit te stellen en eerst de pH op de juiste waarden te brengen. Op dergelijke percelen lukt het vaak niet om met één bekalking de pH al naar het gewenste niveau te brengen. Dit zal dan ook in meerdere keren moeten gebeuren door middel van een najaars- en een voorjaarsbekalking.

Suikerbieten vragen hogere pH-toestand dan aardappelen

Suikerbietenpercelen hebben bij voorkeur een pH tussen de 5,7 en 6,1. Het voorkeursmoment voor het uitrijden van de kalkmeststoffen is over het geploegde perceel. Betreft het een perceel met de pH onder de 5,0, dan is het verstandig vóór en ná het ploegen te bekalken. Zet bij voorkeur geen suikerbieten op percelen met een pH lager dan 5,0.

Voor aardappelen mag de pH-toestand wat lager zijn dan bij suikerbieten. Een minimum pH van 5,2-5,4 is gewenst, hoger is geen probleem. Is de pH-toestand rond het minimum, dan moet de magnesiumtoestand wel goed in de gaten worden gehouden. Bij een pH onder de 5,0 kunnen gebreken ontstaan. Op percelen waar vaak rundveedrijfmest wordt toegepast, is de magnesiumtoestand normaal gesproken voldoende op niveau.

Voorkeur voor snelwerkende meststof

Voor een voorjaarsbekalking gaat de voorkeur uit naar een “snel werkende” kalkmeststof, zoals bijvoorbeeld een Betacal Flow, Dolokal, Ankal of Calhix. In het voorjaar is een reparatie tot een 0,5 punt te realiseren; hiervoor is per 0,1 verhoging in de pH rond de 200 kg Neutraliserende Waarde (NW) nodig.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting