Deel

Overige

Op zandgrond nog aanvullend zwavel bemesten?

Zwavel (in de vorm van sulfaat) is uitspoelingsgevoelig; vooral percelen op zandgrond hebben na de natte winter/voorjaar zwavel nodig om goed te produceren. Hebben deze percelen voorafgaand aan de eerste snede geen zwavelbemesting gehad of was deze gift minder dan 50 kg SO3 per ha, geef dan in de tweede snede 35-50 kg SO3 per ha voor een betere opbrengst en graskwaliteit.

Op percelen met een hoog zwavel leverend vermogen zoals de veengronden is geen aanvulling met zwavel nodig. Overleg met uw adviseur wat in uw situatie de best passende S-houdende meststof is.

Dierlijke mestgift tweede snede

Op veel percelen zal inmiddels de drijfmestgift voor de tweede snede zijn uitgereden. Mocht dit onverhoopt nog moeten gebeuren, zorg dan voor een goed werkresultaat waarbij de mest bij zodenbemesting volledig in de sleuf zit en bij sleepvoetbemesting (50% verdund) goed tussen het gras. Dat geeft de hoogste stikstofwerking van uw mest en voorkomt dat mest met het gras mee omhoog groeit en bij maaien in de graskuil terechtkomt. Vaak is de grasopname door weidend vee kort na mesttoediening lager dan bij geen mest en dat wordt nog versterkt indien er mestdeeltjes aan het gras zijn blijven kleven na een slecht werkresultaat bij mesttoediening. Geef daarom alleen mest op percelen die de tweede snede zullen worden gemaaid en beperk de gift tot maximaal 20 m3/ha.

Andere zaken die belangrijk zijn voor de tweede snede

– Bemest binnen maximaal 10 dagen na maaien eerste snede.
– Dien mest en kunstmest niet op dezelfde dag toe, maar laat hier een paar dagen tussen zitten.
– Gebruik een goed afgestelde strooier. Giften voor een weidesnede zijn soms minder dan 100 kg product per ha. Bij twijfel kunt u een afdraaiproef doen. De korrelgrootte van meststoffen kan verschillen. Hou daar rekening mee bij het afstellen.
– Bufferstroken mogen niet bemest worden. Het is ook zonde om kunstmest onder de afrastering door te strooien. Gebruik daarom kantstrooi-apparatuur om exact te kunnen strooien.

Bron: Meststoffen Nederland

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting