Deel

Gras

Hoeveelheid zwavel op grasland belangrijker dan aandeel ammoniumstikstof

Een zwavelbemesting met 15 tot 20 kg S per ha met een zwavelhoudende kwaliteitsblend (24N + 7S) voorkomt opbrengstverliezen na de eerste snede en verbetert de benutting van de stikstofbemesting. Een kleine zwavelgift op grasland heeft daardoor een hoog financieel rendement.

Bij de start van het nieuwe maai- en beweidingsseizoen is er veel aandacht voor de keuze van de juiste stikstofbemesting. Soms lijkt het of kalkammonsalpeter (KAS) niet de hoogste opbrengst geeft, maar dat alternatieve meststoffen (met meer ammoniumstikstof) een beter resultaat geven. Bij het analyseren van dit verschil blijkt dat de hogere opbrengst niet het gevolg is van een andere verhouding tussen ammoniumstikstof en nitraatstikstof, maar een gevolg van de extra zwavel die wordt aangevoerd met de meststof.

Voldoende stikstof
Tegenwoordig wordt eerst mest uitgereden. Een stikstofbemesting met kunstmest volgt dan als het voldoende droog is en de temperatuursom het juiste niveau heeft bereikt. Het risico op uitspoeling van nitraat is dan sterk gedaald, zeker als het na het strooien een paar dagen niet regent. De gestrooide stikstof wordt dan tijdelijk vastgelegd in het bodemleven.

Voorkom zwavelgebrek
Er kan in het voorjaar een zwaveltekort optreden. Zwavel uit mest komt in het voorjaar langzaam, te laat en te weinig vrij voor de grasgroei. Een klein zwavelgebrek heeft een sterk negatief effect op de opbrengst. Door de lage zwaveldepositie uit de lucht heeft grasland op lichte grond niet altijd voldoende zwavel beschikbaar voor een optimale stikstofbenutting.
Vooral in een nat voorjaar is daarom op deze gronden een extra zwavelbemesting voor de eerste snede noodzakelijk. Voor de eerste snede worden daarom alternatieve kunstmeststoffen voor KAS geadviseerd die een aanzienlijke hoeveelheid zwavel bevatten.

Meeropbrengst
Nutramon KAS en meststoffenblends met 24N + 7S bevatten 50% ammoniumstikstof en 50% nitraatstikstof. Dit is een ideale verhouding voor een vlotte voorjaarsgroei en een beperkte verzurende werking. De meeropbrengst treedt vooral op na de eerste snede. Deze snede benut de beperkte hoeveelheid beschikbare zwavel, maar ook de volgende sneden profiteren van de extra zwavel. Een kleine zwavelbemesting heeft daarom een zeer hoog financieel rendement. Het is belangrijk om het advies zo goed mogelijk te volgen, want (teveel) zwavel geeft sterke verzuring van de bodem. Bovendien verdringt zwavel koper en selenium in het gras met alle gevolgen van dien.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting