Deel

Meststoffen

Zonder voldoende zwavel blijft de gewasgroei achter

De behoefte aan stikstof in planten is hoog. Gemiddeld 20 keer hoger dan de behoefte aan zwavel. Echter zonder voldoende zwavel blijft de gewasgroei achter. Dus, zwavel toedienen via meststoffen is essentieel. In dit artikel nemen we u mee in de wereld van zwavel en de belangrijke functies ervan in planten.

De functie van zwavel in de plant

Net als stikstof speelt zwavel een essentiële rol in de vorming van eiwitten. De zwavelhoudende, natuurlijke aminozuren cysteïne en methionine zijn onmisbaar voor eiwitvorming. Ongeveer 70% van de organische zwavel in planten is te vinden in de eiwitten waarvan cysteïne en methionine deel uitmaken. Zo dragen deze aminozuren bij aan de stabiliteit van de eiwitten.

Naast eiwitten komt zwavel voor in lipiden en enzymen die ook van vitaal belang zijn voor het functioneren van de plant. Tot slot is zwavel essentieel voor de vorming van bladgroen (chlorofyl), wat verantwoordelijk is voor een goede gewasproductie.

Stikstofbinding

Zoals hierboven vermeld, zitten stikstof en zwavel samen in belangrijke aminozuren voor de plant. Stikstof ondersteunt de opname van zwavel door de plant. Bij de opname van stikstof beweegt zwavel mee de plant in.

Een opmerkelijke samenwerking tussen stikstof en zwavel is de stikstofbinding bij vlinderbloemigen. Aan deze wortels ontstaan knolletjes waar Rhizobium-bacteriën stikstof uit de lucht omzetten in bruikbare stikstof voor de plant. Onvoldoende zwavel leidt tot minder en kleinere wortelknolletjes, wat het proces van stikstofbinding belemmert.

Weerbaarheid van de plant

Zwavel speelt ook een rol bij de weerbaarheid van de plant. Planten kunnen zichzelf beschermen tegen belagers door secundaire metabolieten aan te maken, een soort gifstoffen. Voldoende zwavel maakt de productie van deze metabolieten mogelijk. Een bekend voorbeeld is het secundaire metaboliet glucosinolaten, dat de weerbaarheid van de plant tegen schimmels en insecten verhoogt door zijn toxische werking. Glucosinolaten komen voor in veel gewassen, vooral kruisbloemigen zoals kolen, gele mosterd, koolzaad en bladrammenas. De rottende bladeren van deze planten hebben een sterke geur die wordt veroorzaakt door de hoge concentratie zwavel.

Zwavelgebrek

Een tekort aan zwavel is te herkennen aan lichte bladeren, vergelijkbaar met stikstofgebrek. Echter, bij zwaveltekort zijn het voornamelijk de jonge bladeren die dit laten zien, terwijl bij stikstoftekort juist de oudere bladeren worden aangetast. Bemestingsexperimenten zonder zwavel tonen aan dat planten aanzienlijk kleiner zijn in vergelijking met die met zwavelbemesting. Deze resultaten benadrukken het belang van voldoende zwaveltoevoer voor uw gewassen.

Synergie tussen zwavel en stikstof

De nieuwste toevoeging op gebied van stikstof-zwavelkunstmest van OCI Nitrogen is Dynamon. De ideale stikstof-zwavelmeststof, waarbij de voordelen van een optimale stikstof-zwavelverhouding van 4 op 1 worden gecombineerd met een evenwichtige verhouding van 50% ammonium en 50% nitraat als stikstofbron. Deze synergie tussen zwavel en stikstof zorgt ervoor dat Dynamon voldoende zwavel levert aan de gewassen tot aan de oogsttijd. Deze samenwerking zorgt voor een hoge gewasopbrengst van topkwaliteit.

Het gebruik van Dynamon:

 • verhoogt de stikstofefficiëntie,
 • zorgt voor direct beschikbare voedingsstoffen voor het gewas,
 • beperkt het ammoniakverlies,
 • leidt tot een gerichte toevoer van zwavel,
 • geeft een – naar verhouding – gelijke verdeling van stikstof en zwavel,
 • zorgt – door de harde, ronde korrel – voor een gelijkmatig strooibeeld over grote breedten, meer dan 50 meter.
 • resulteert in optimale oogsten van hoge kwaliteit.

Dynamon is herkenbaar aan de gele korrels.

Bronvermelding

 • 30 vragen en antwoorden over zwavel. René Schils, Alterra Wageningen UR. 2016.
 • Nutritional Disorders of Plants. Development, visual and analytical diagnosis. Werner Bergmann.
 • Werken aan bodemweerbaarheid. R. van den Broek, W. van den Berg, J. Lamers, W.J.M. Cuijpers, A.J.T.M. Hospers-Brands en S. Smits. 2014
 • Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd. H.C. de Boer en N. van Eekeren. 2017
 • handboekbodemenbemesting.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting