Deel

Aardappel

Optimaliseer Groei: Startgift voor Aardappelen op Zandgrond

Startgift aardappelen zandgrondAardappelen op zandgrond krijgen standaard organische mest. Aanvullend wordt er dan kunstmest in de vorm van KAS, KAS-zwavel of Urean gegeven. Om de aardappelen tot een mooi vol gewas te laten ontwikkelen, is het noodzakelijk dat er bij de start totaal circa 150 kg direct opneembare stikstof beschikbaar is.

Houdt bij berekening van de hoeveelheid direct opneembare stikstof rekening met de verschillen in gehalten tussen rundvee- en varkensmest. In vleesvarkensmest zit ruim 60% N-mineraal, in rundvee circa 50% N-mineraal.

Aardappelen op gescheurd grasland

Als er aardappelen specifiek op gescheurd grasland worden geteeld, dan moet er rekening worden gehouden met het gegeven dat er in de loop van het seizoen veel stikstof vrijkomt. Reken met circa 25 kg per jaar (25-50-75 kg N voor resp. 1-2-3 jaar). Ook aardappelen op gescheurd grasland hebben bij de start voldoende direct opneembare stikstof nodig (circa 150 kg N). Staan de aardappelen er eenmaal goed op, dan is een bijbemesting meestal niet meer nodig.

Bron: Delphy, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting