Deel

Aardappel

Startgift N in aardappelen aanpassen aan organische mest

De optimale startgift stikstof (N) bij aardappelen hangt af van de hoeveelheid uitgereden organische mest. De hoeveelheid N in de bodem is simpel te berekenen.

In totaal heeft aardappel 120 tot 150 kg direct opneembare stikstof nodig om uit te groeien tot een gesloten gewas. De hoeveelheid N in de bodem, is eenvoudig te berekenen. Daarvoor is het ammoniakgehalte uit de organische mest van belang. Bij rundveedrijfmest is dit circa 50% van het totale N-gehalte, bij varkensdrijfmest 60%.

Voorbeeldberekening N-gift

Bij een gift van 40 m3 rundveemest met een gehalte van 4 kg N/ton is er dus 2 kg/ton x 40 = 80 N direct beschikbaar. Om te komen tot 120 tot 150 kg direct opneembare N is dan een aanvullende N-gift met kunstmest nodig dan tussen 40 en 70 kg N, afhankelijk van het ras en de vroegheid van de teelt. Een N-behoeftig ras als Fontane, bijvoorbeeld, mag 70 kg N krijgen.

Nalevering stikstof door voorvrucht
Al er een voorvrucht van meerjarig gras is geweest, dan hoeft u de eerste gift met slechts 30 kg N te verhogen. Op een dergelijk perceel is een overbemesting vaak niet meer nodig door de vele stikstof die vrijkomt door nalevering uit het gras.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting