Deel

Bemesting

Overbemesting wintertarwe, aardappelen en uien mei 2021

Op dit moment, half mei, zijn alle hoofdgewassen gezaaid en geplant en voorzien van een basisbemesting met organische mest en/of kunstmest. De eerste gewassen zijn zelfs al zo ver dat ze toe zijn aan de overbemesting.

Wintertarwe
De percelen die op dit moment in stadium F7 (2e knoop) zitten, zijn toe aan een aanvullende stikstofbemesting. Op zand- en lössgrond is dit vanwege arbeidsefficiënte ook vaak tevens de laatste gift. Geef, afhankelijk van de opbrengstverwachting en verwachte nalevering door de grond, 150-250 KAS aan wintertarwe op zand. Voor klei en löss geldt een adviesgift tot maximaal 300 kg KAS per hectare.

Aardappelen
In aardappelen op zandgrond is het meer en meer de tendens de eerste stikstofgift te beperken zodat ook de loofgroei wordt beperkt. De uiteindelijke gift is uiteraard mede afhankelijk van de gegeven hoeveelheid organische mest. Voor een volledige ontwikkeling heeft het gewas 120-150 kg stikstof nodig. Is er 40m3 rundveedrijfmest (gehalten 4 N/1,3 P /5 K) gegeven, dan beschikt het gewas al over circa 80 kg direct opneembaar ammonium. Er is dan aanvullend nog 40 – 70 kg N nodig. In het verleden werden vaak hogere giften organische mest gegeven en vervolgens ook nog eens 300-400 KAS bij de start. Dit gaf een explosie aan loof.

Het huidige advies is dan ook de eerste gift te beperken en wel tijdig een 2e gift te geven die dan meer ten goede komt aan de knolgroei van de aardappelen. Een goede startgift is derhalve circa 50 kg N/ha, gevolgd door een 2e gift van 40-50 kg N/ha na begin knolzetting. Geef zodra de knolletjes circa 1-1,5 cm groot zijn. Dit is gemiddeld 3 weken na opkomst (eerste helft juni).
Afhankelijk van stand, perceel, voorvrucht kan zo nodig nog een laatste gift van 0-40 kg N/ha worden gegeven in de tweede helft juni.

Door de grote verschillen in gehalten van drijfmest en nalevering van stikstof uit de grond is het verstandig voor enkele percelen te kiezen voor een vorm van gewas- en of grondmeting. Dit kan bijvoorbeeld met eigen bladsapmeting of via Nova Crop Control, bijmestadvies (grondmonster) via o.a. Eurofins of via metingen met een sensorsysteem op de trekker/spuit. Houd vooral ook rekening met nalevering uit groenbemesters of gras voorvrucht.

Uien
Uien hebben bij de start beperkt stikstof nodig. De totaalgift bedraagt ca. 100-120 kg N.  Hogere giften kunnen ten koste gaan van de kwaliteit (o.a. hardheid). Wacht met een aanvullende gift tot begin bolling, of uiterlijk tot 1 juni.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting