Deel

Aardappel

Direct beschikbare stikstof als startgift afhankelijk van mestsoort

Aardappelen op zandgrond krijgen standaard organische mest. Aanvullend wordt er dan kunstmest in de vorm van KAS of Urean gegeven. Om de aardappelen een mooi vol gewas te laten ontwikkelen, is het noodzakelijk dat er totaal circa 150 kg direct opneembare stikstof beschikbaar is.

Houdt bij berekening van de hoeveelheid direct opneembare stikstof rekening met de verschillen in gehalten ammoniak tussen rundvee- en varkensmest. In vleesvarkensmest zit circa 60%, in rundvee circa 50%. Wanneer 35 m3 rundveemest gegeven wordt met 4 kg N is dit 35 x 4 x 50% = 70 kg N. De aanvullende gift met KAS of Urean moet dan 80 kg N zijn.

Aardappelen op gescheurd grasland
Als u aardappelen specifiek gaat telen op gescheurd grasland, dan moet u er rekening mee houden dat er in de loop van het seizoen veel N vrijkomt. Reken met circa 25 kg per jaar (25-50-75 kg N voor resp. 1-2-3 jr). Ook aardappelen op gescheurd grasland hebben bij de start voldoende direct opneembare stikstof nodig (circa 150 kg N). Staan de aardappelen er eenmaal goed op, dan is een bijbemesting meestal niet meer nodig.

​​​​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting