Deel

Maïs

Zorg voor voldoende borium

Boriumgebrek in maïs komt vrijwel alleen voor op zandgronden en rivierklei. Dierlijke mest bevat ongeveer 4 gram borium per ton. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een aanvullende bemesting.

Borium (B) is belangrijk voor de afrijping van maïs. Een tekort leidt tot een slechte korrelzetting. Ook zorgt borium voor het suikertransport naar de groeipunten en de eiwitopbouw in het gewas. Daarnaast zorgt borium voor versteviging van de celwandstructuur en beschermt daarmee de maïsplant.

Voor alle grondsoorten luidt het boriumadvies voor maïs (zie tabel).

Boriumadvies maïs (voor alle grondsoorten) 
B-gehalte grond (mg/kg)Bemesting (kg B/ha)
0,00 – 0,190.4
0,20 - 0,290.3
0,30 - 0,350.2

Dit bemestingsadvies geldt voor één jaar. Voorraadbemesting is niet mogelijk omdat borium gemakkelijk uitspoelt. Het is daarom belangrijk om dit advies strikt te volgen; een te hoge gift kan schade geven als gevolg van boriumtoxiciteit.

Aanvullende boriumbemesting
Als u aan de basis een organische bemesting uitvoert, kunt u de hoeveelheid borium hieruit in mindering brengen op het advies. De mest bevat circa 4 gram borium per ton. Als er een aanvullende bemesting nodig is, dan kan dit op de volgende manieren:

  • Strooien van een vaste, specifieke boriumhoudende meststof zoals bijvoorbeeld Borax. Meng dit echter niet zelf met andere meststoffen vanwege de onregelmatige verdeling en dus de verhoogde kans op overdosering.
  • Strooien van boriumhoudende mengmeststoffen als Maïs MAP of Maïsmest zwavel. In combinatie met een gift van 35 tot 40 kuub dierlijke mest levert dit voldoende borium om aan het bemestingsadvies te voldoen.
  • Een vóór-opkomst-bespuiting met borium met een hoeveelheid op basis van bovenstaand advies of een bespuiting in het 8 à 9 bladstadium met 0,2 kg B per ha. Vloeibare borium is goed mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen, behalve met middelen die verpakt zijn in water oplosbare folie. ​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting