Deel

Bemesting

Aanvoer sporenelementen vraagt aandacht

In het Zuidoosten wordt vrijwel elk gewas standaard bemest met dierlijke mest. De aangevoerde hoeveelheden nemen echter al jaren af, waardoor ook de aanvoer van sporenelementen lager is en aandacht vraagt.

Als er een uitgebreid grondonderzoek is aangevraagd, dan wordt het gehalte aan sporenelementen onderzocht. De cijfers zijn echter vaak slechts 1 of 2 jaar bruikbaar omdat waarden snel kunnen wijzigen, bijvoorbeeld in geval van borium. De belangrijkste sporenelementen en gevoelige gewassen zijn:

  • Borium. Gevoelige gewassen zijn suikerbieten, mais en peen. Borium is zeer gevoelig voor uitspoeling waardoor de gehalten vooral op lichte zandgrond vrijwel altijd laag zijn. Is er in het voorjaar mest uitgereden, dan is er niet zo snel sprake van een boriumtekort. Een eventueel tekort uit zich bij suikerbieten later in het optreden van zwarte harten. Op lichte (zand)grond is het aan te bevelen standaard eenmalig borium (bijv. 2 ltr Bortrac) aan de onkruidbestrijding toe te voegen. Het maakt niet uit of dit bij de eerste of een latere bespuiting is. De borium wordt namelijk grotendeels via de grond opgenomen en niet via het blad. Ook mais is gevoelig voor boriumgebrek. Bij een tekort krijg je een onregelmatige bezetting van de pitten op de kolf. Wanneer alleen de top van de kolf geen pitten heeft is dit een gevolg van droogte. Bij mais kan gekozen worden voor een rijenbemesting waaraan borium is toegevoegd of borium meespuiten met de onkruidbestrijding. Bij peen is toevoeging aan de onkruidbestrijding te adviseren.
  • Mangaan. Mangaangebrek treedt vooral op bij koud weer, hoge pH (>5,7) en droogte. Het meest gevoelig zijn zomer- en wintergerst en suikerbieten. Vooral in granen zien we momenteel veel mangaangebrek. Is dit aan de orde, voeg dan een mangaanhoudende meststof toe aan de onkruidbestrijding of de halmverkorting. Er zijn diverse merken meststoffen beschikbaar, onder andere Epso Microtop, Human en Mantrac.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting