Deel

Biet

Borium toevoegen aan LDS-bespuiting onkruid

​Bieten zijn erg gevoelig voor een goede boriumvoorziening. Een tekort geeft als snel een behoorlijke opbrengstderving van honderden euro’s. Teelt u bieten op lichtere grond, heeft u tijdens of na het zaaien nog geen boriumbemesting uitgevoerd en is deze wel gewenst, dan is er nog een mogelijkheid een boriummeststof toe te voegen aan een LDS-bespuiting tegen onkruid.

Bij suikerbieten gaat boriumgebrek ten koste van de opbrengst en het suikergehalte. Het groeipunt sterft af, wordt zwart en gaat samen met de hartbladeren rotten (hartrot). Op de bladstelen komen bruine vlekken voor.

Boriumgebrek in biet

Omdat borium makkelijk uitspoelt komen lage boriumtoestanden vaak voorop de lichtere gronden. Op 80% van de zandgronden is de bodemvoorraad te laag. Dal- en lössgrond hebben minder vaak een te lage bodemvoorraad borium. Een hoge pH (>5,8) en droogte verhogen de gevoeligheid voor boriumgebrek.

Het advies is om percelen die gevoelig zijn voor boriumgebrek altijd met borium te bemesten. Een gift van 400 à 500 gram borium per hectare is voldoende om gebrek te voorkomen. Dit kunt u doen met vaste of vloeibare borium(houdende) meststoffen. Een gift bij of vlak na het zaaien is vaak het meest effectief. Ook kunnen de vloeibare boriummeststoffen worden toegediend met twee LDS-bespuitingen in het kader van de onkruidbestrijding.

Bron: IRS, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting