Deel

Biet

Natte voorjaar en droge weer van de afgelopen weken vraagt extra aandacht voor boriumtoestand bieten

Veel bietenpercelen gaan hard op dit moment. Met het natte voorjaar (lees: extra uitspoeling) en de huidige droge omstandigheden in het achterhoofd is het belangrijk aandacht te hebben voor de nutriëntenvoorziening.

Zo zijn bieten zijn erg gevoelig voor voldoende borium. Een tekort geeft als snel een behoorlijke opbrengstderving van honderden euro’s. Worden bieten op lichtere grond geteeld en is er tijdens of na het zaaien nog geen boriumbemesting uitgevoerd en is deze wel gewenst, dan is er nu eventueel nog een mogelijkheid een boriummeststof toe te voegen aan een LDS-bespuiting tegen onkruid.

Bij suikerbieten gaat boriumgebrek ten koste van de opbrengst en het suikergehalte. Het groeipunt sterft af, wordt zwart en gaat samen met de hartbladeren rotten (hartrot). Op de bladstelen komen bruine vlekken voor. Omdat borium makkelijk uitspoelt komen lage boriumtoestanden vaak voorop de lichtere gronden. Op 80% van de zandgronden is de bodemvoorraad te laag. Dal- en lössgrond hebben minder vaak een te lage bodemvoorraad borium. Een hoge pH (>5,8) en droogte verhogen de gevoeligheid voor boriumgebrek.

Het advies is om percelen die gevoelig zijn voor boriumgebrek altijd met borium te bemesten. Een gift tot 400 gram borium per hectare is voldoende om gebrek te voorkomen. Dit kan gedaan worden met vaste of vloeibare borium(houdende) meststoffen. Een gift bij of vlak na het zaaien is vaak het meest effectief. Op dit moment is het toepassen van vloeibare boriummeststoffen, bijvoorbeeld toegevoegd aan de onkruidbestrijding, de beste keus.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting