Deel

Maïs

Borium-aanvulling maïs in 8-9 bladstadium

Als het boriumgehalte in de bodem van een maïsperceel niet op peil is, dan kan dit worden aangevuld met een bladbemesting in het 8 tot 9-bladstadium.

Borium (B) speelt in het groeiseizoen een belangrijke rol bij de afrijping, een tekort leidt tot een slechte korrelzetting. Borium is ook belangrijk voor het suikertransport naar de groeipunten, de eiwitopbouw in het gewas en de versteviging van de celwandstructuur. Daarmee beschermt borium de maïsplant.
Boriumgebrek komt normaal gesproken vrijwel alleen voor op zandgronden en rivierklei. Het tekort uit zich onder andere in afstervende groeipunten.

Boriumadvies
Sinds langere tijd geldt het boriumadvies zoals weergegegeven in de tabel. Dit advies geldt voor 1 jaar. Voorraadbemesting is niet mogelijk, omdat het element gemakkelijk uitspoelt. Een strikte opvolging van het advies is belangrijk; een te hoge gift veroorzaakt schade als gevolg van boriumtoxiciteit.

Boriumadvies maïs (voor alle grondsoorten)
Waardering boriumtoestand​B-gehalte grond (mg/kg)Bemesting (kg B/ha) 
Zeer laag​< 0,200.4
Laag​0,20 - 0,290.3
Vrij goed​0,30 - 0,350.2
Goed​>0,350
  

Aanvullen met mest of bladmeststof
Als u aan de basis een organische bemesting uitvoert, dan verstrekt u al circa 4 gram B per ton mest. Als u op basis van het B-gehalte in de grond een gebrek verwacht, en u kunt hierin met mest niet voorzien, dan heeft u in het 8-9 bladstadium de mogelijkheid een bladbemesting uit te voeren met 0,2 kg B per hectare. Bedenk daarbij dat vloeibare borium goed mengbaar is met gewasbeschermingsmiddelen, echter niet met middelen die verpakt zijn in wateroplosbare folie. ​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting