Deel

Bemesting

Zomermanagement …

Wat kan het snel gaan! Ruim een maand geleden, was het nog hopen op een droge periode. Nu, rond de langste dag, snakt het hele land naar regen! Gelukkig zijn de vooruitzichten gekleurd met wolken en regendruppels, maar genoeg om het tekort weg te werken is het zeker niet. De 5 % droogte (peiljaar 1976) wordt er alweer bijgehaald.

De droogte is een gegeven en ook de wetenschap dat er weer een keer regen komt; maar waar, wanneer en hoeveel dat weten we niet. Voor het hele land is het advies om bij de huidige temperaturen, royaal boven 20 graden, niet te bemesten met drijfmest. De NH3-emissie is gewoon ontzettend hoog en die N ben je kwijt en kan de plant niet meer gebruiken. Kunstmeststikstof is gelukkig minder duur, maar ook dat is geen optie. Er wordt volop naar de landbouw gekeken en gewezen, geef ze geen stok om te slaan!

Zijn er omstandigheden dat er toch bemest moet worden, maak dan de omstandigheden zo gunstig mogelijk.

Denk bijvoorbeeld aan de avonduren om te bemesten, dan is het minder heet. Ook de grond, voor zover mogelijk, eerst vochtig maken door beregenen, dan bemesten en meteen aansluitend weer beregenen helpt zeker tegen NH3-vervluchtiging, maar ook tegen verbranding! De mest verdunnen met veel water is ook een bewezen methode waarmee je bovendien twee vliegen in een klap slaat: voedingstoffen brengen EN vocht brengen.

Het brengen van kunstmest vraagt ook aandacht. De mest op een kurkdroge grond brengen heeft geen zin. Kun je beregenen of heeft het geregend c.q. gaat het op korte termijn zeker regenen, breng dan de kunstmest, maar wel in kleine giften. Giften van 10 – 15 kg N (50 kg KAS) kunnen voldoende zijn om het gras groeiende te houden. Denk ook aan de nawerking van eerdere bemestingen dierlijke mest en de N-levering vanuit de bodem. Kleine hoeveelheden zijn soms net genoeg om groeistress te voorkomen en daarmee roestvorming.

Kunt u beregenen, denk dan eens terug aan de ervaringen van voorgaande jaren. Hebt u capaciteit genoeg of is het eigenlijk te krap?

Sla in dat laatste geval 1 of meerdere percelen over. Liever een iets kleinere oppervlakte goed beregenen, dan alles niet goed genoeg.Denk hierbij ook op tijd aan het beregenen van de snijmais, vooral rondom de kolfzetting. Graaf eens een gat in de grond en kijk hoe diep de wortels van de mais gaan en waar de grond nog vochtig is. Vaak valt het mee, maar als de mais water nodig heeft, is het rendabeler om daar te beregenen dan in het gras.

Slaat het weer een keer om, krijgen we een groeizame zomer met voldoende vocht en niet te hoge temperaturen, dan zijn veel zaken anders ten opzichte van het bovenstaande. Hoewel? Kleine giften drijfmest en kunstmest, drijfmest verdunnen met water, het blijven nuttige manieren om de voedingsstoffen die worden gegeven goed te benutten. Hopelijk krijgen we te maken met betere omstandigheden, zodat de voorraad ruwvoer weer aangevuld kan worden. De beste raad is voorraad!

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting