Deel

Aardappel

Aardappelen bij hoge temperaturen voorzichtig bijmesten

Bij hoge temperaturen (boven 30 °C) hebben aardappelen het zwaar. Het blad verdampt het water sneller dan dat de wortels kunnen opnemen. De groei stopt en het blad veroudert sneller. Beregenen is dan belangrijker dan bijbemesten.

Het gewas wordt eerder gevoelig voor aantastingen zoals Alternaria en ozon. Bij gevoelige rassen zorgen hogere temperaturen in de rug (boven 25 °C) voor een doorwasinductie.

Op tijd beregenen
Het aardappelgewas heeft voldoende vocht nodig om aan de groei te blijven. Waar mogelijk is het zaak om op tijd te beregenen. Als het bladapparaat dreigt af te takelen, hebben veel telers de neiging meststoffen toe te dienen om het gewas maar zolang mogelijk groen te houden. Onder extreme omstandigheden zijn bladbespuitingen echter niet aan te bevelen, zelfs niet als er in de avond wordt gespoten. Het gewas met rust laten is beter dan overvoeren. Vul een nutriënt alleen aan als tijdens de groei een serieus tekort dreigt.

Pas op met bijbemesting bij hoge temperatuur

  • Geef bij een stilvallende groei niet zomaar extra voedingsstoffen;
  • Kijk of de opbrengstprognose en de planning nog steeds actueel zijn, voordat u bemest. Een relatief laat gewas dat nog vitaal is, hoeft op zich nog weinig opbrengst in te leveren. Tot half juli kunnen middenvroege rassen die niet te vroeg zijn gepoot, nog profiteren van bemesting;
  • Pas op voor stapeling van nutriënten. Met name te veel N kan verkeerd uitpakken zodra er vocht beschikbaar komt. Doorwas ontwikkelt zich dan veel explosiever.

Bron: Delphy​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting