Deel

Aardappel

Zorg voor voldoende beschikbaar vocht

​In deze fase van het groeiseizoen is het belangrijk dat het aardappelveld dicht komt te staan. Bij een bladindex van 3 is er een optimale benutting van het invallend licht en een gesloten loofdek voorkomt dat de aardappelrug door zoninstraling te veel opwarmt. Om dit te bereiken zijn nutriënten en vocht nodig.  

Tot op heden is de vochtvoorziening via neerslag grillig; er zijn gebieden waar nog weinig neerslag gevallen is. Bij de vroege consumptieteelt is waar mogelijk al volop beregend. Voor op tijd gepote middenvroege rassen wordt  de vochtvoorziening ook nijpend, zeker in de regio’s waar nog weinig neerslag gevallen is. Hier zie je droge ruggen, een knolzetting die al gaande is en ontwikkeling van bloemknoppen terwijl het loof tussen de rijen elkaar nog lang niet raakt. Geldt dit ook voor uw perceel, dan is het verstandig om te gaan beregenen (voor zover mogelijk in verband met zout of een beregeningsverbod).

​Hoeveel beregenen?
Kijk voor de te beregenen hoeveelheid naar de weersverwachting en houd rekening met de referentie gewasverdamping. Tot half juni is deze 3-5 mm/etmaal. Vanaf half juni tot half juli moet je als extra rekening houden met een gewasfactor van gemiddeld 1,2. Dit betekent dat bij een referentie gewasverdamping van 5 mm het aardappelgewas 6 mm per dag verdampt. Voor een week is er dus al snel een gift van circa 30-35 mm nodig.

Bij vaststelling van de te geven hoeveelheid kan bij met name een zavelondergrond de capillaire vochtvoorziening worden afgetrokken, bijvoorbeeld 1-2 mm /etmaal. Uiteraard kunt u zich ook laten leiden door vochtsensoren of andere ondersteunende systemen die het moment en de maximale gift aangeven. Het onttrekken van oppervlaktewater is aan regels gebonden die per waterschap kunnen verschillen. Veelal geldt een meldingsplicht aan het waterschap, o.a. bedoeld voor een voldoende  aanvoer van water.

Aanvullende stikstofgift
Bij de middenvroege rassen moet er meestal ook nog stikstof worden gegeven. Doe dit zo spoedig mogelijk na de knolaanleg en, indien mogelijk, voor afgaand aan de beregening. De gegeven stikstof kan dan gelijk een bijdrage leveren aan de benodigde loofontwikkeling. ​

​​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting