Deel

Kunstmest

Wettelijke gebruiksregels voor stikstofkunstmest

Stikstofverliezen kunnen een negatieve uitwerking hebben op het milieu. Om deze verliezen in te perken, is de toepassing van N-kunstmest aan regels gebonden. Stikstofkunstmeststoffen zijn alle anorganische meststoffen die meer dan 0,5% van de droge stof aan stikstof bevatten.

Stikstofkunstmest mag niet worden gebruikt:

  • Als de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren.*
  • Als de bodem geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw.
  • Als de bovenste bodemlaag met water is verzadigd.
  • Op al dan niet beteelde grond met een helling van 7% of meer, die aangetast is door geulenerosie.
  • Op bouwland met een helling van 18% of meer.
  • Op niet-beteelde grond met een helling van 7% of meer.

* Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken de grond slechts licht bevroren is. Bovendien moet in de loop van de dag de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Daarnaast zijn er perioden vastgesteld waarbinnen het toedienen van stikstofkunstmest is toegestaan.​

Wettelijke toegestane toedieningsperioden voor stikstofkunstmest  
GrondgebruikAlle grondsoorten
Grasland1 februari t/m 15 september
Bouwland algemeen1 februari t/m 15 september
Hyacinten of tulpen op bouwland (bouwland gelijkmatig beteeld)16 januari t/m 15 september
Fruitteelt op bouwland (N in de vorm van ureum)Gehele jaar
Fruitteelt op bouwland (N in andere vorm als ureum)1 februari t/m 15 september
Winterkoolzaad (bouwland gelijkmatig beteeld)1 februari t/m 15 oktober
Vollegrondsgroenten (bouwland gelijkmatig beteeld)Gehele jaar
​Rietzwenkgras, roodzwenkgras, veldbeemdgras (teelten zijn voor een tweede of latere oogst in het jaar daarna; bouwland gelijkmatig beteeld)​1 februari t/m 15 oktober

Bron: RVO.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting