Deel

Gras

Drijfmestseizoen 16 februari weer van start

​​​​Het nieuwe grasseizoen komt langzaam in zicht. Bemestingsplannen en maai/weideplannen worden c.q. zijn gemaakt en vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden. Uiteraard geldt voor het uitrijden als de omstandigheden (wet en grond) het toelaten. Als het gras met een redelijke lengte uit de winter is gekomen, dan is het voor deze percelen een overweging om eventueel eerst kunstmest te geven en vroeg te maaien en daarna pas de organische bemesting uit te voeren.

Vanuit de mestwetgeving zijn er regels als het gaat om het hoe en wanneer organische mest toedienen. Onderstaand een overzicht van de actuele uitrijdperioden en wijze van toediening.

Toediening diverse soorten mest op grasland  
MestsoortGrondsoortToedieningswijze emissiearm?
​zand / löss​klei / veen​zand / löss​klei / veen
Vaste mest + steekvast zuiveringsslib1 feb - 1 sep1 feb t/m 15 sep​*Niet noodzakelijk​Niet noodzakelijk
Drijfmest + vloeibaar zuiveringsslib16 feb t/m 31 aug​16 feb t/m 31 augVerplicht de meststof in de grond in sleufjes (max. 5 cm breed) aanbrengen.Dit moet gebeuren met een systeem dat helemaal tot de grond gesloten is. De mest mag niet over de rand van de sleufjes komen.​Verplicht de meststof in de grond aanbrengen. Bemester moet volledig tot de grond gesloten zijn. Mest toedienen in sleuven of kuiltjes (pulsetrack). Sleuven max. 5 cm breed; mest niet over de rand. Afstand tussen 2 rijen kuiltjes minimaal 15 cm (hart op hart).
Op de grond aanbrengen mag ook mits een waterverdunnend systeem wordt gebruikt (1 deel water en 2 delen mest/slib). Ook hier moet bemester volledig tot de grond gesloten zijn. Bemesting in strookjes tussen gras.
* De uitrijdperiode voor strorijke vaste mest op klei/veen is in 2020 t/m 15 september. De volgende uitrijdperiode is van 1 december 2020 tot en met 15 september 2021. 

Vrijstelling bovengronds uitrijden
Het is mogelijk een vrijstelling aan te vragen voor bovengronds uitrijden van drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120 en geproduceerd op het eigen bedrijf. Deze mest moet dan worden uitgereden op grasland van het eigen bedrijf of op gepachte grond. Voor meer info, klik hier.

Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Ook mag geen mest worden aangewend als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
Zuiveringsslib mag niet worden uitgerijden op graslanden tijdens de beweidingsperiode.

Alle details over het uitrijden van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib vindt u op RVO.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting