Deel

Gras

Scheuren voor graslandvernieuwing of een andere teelt kan weer vanaf 1 februari

Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari weer grasland scheuren ten behoeve van een andere teelt. Ook op de zand- en lössgronden mogen vanaf die datum graspercelen gescheurd worden maar gelden een aantal aanvullende en in sommige gevallen afwijkende voorwaarden.

Klei- en veengrond
Op klei- en veengrond mag het gras van 1 februari – 15 september gescheurd worden voor in principe iedere andere teelt. Is deze volgteelt een stikstofbehoeftig gewas en is het de bedoeling deze te bemesten met een stikstofhoudende meststof, dan mag dat alleen als te weinig stikstof in het profiel zit. De noodzaak om te bemesten moet worden aangetoond met een representatief scheurmonster.

Zand- en lössgrond
O​​p deze gronden mag vanaf 1 februari t/m 10 mei worden gescheurd, mits er daarna een stikstofbehoeftig gewas zoals gras wordt geteeld. Om deze volgteelt te kunnen bemesten met stikstof moet de noodzaak ervan worden aangetoond met een scheurmonster. Wordt er overigens direct na het scheuren mais geteeld, dan mag er 85 kilogram minder stikstof per gescheurde hectare worden gebruikt. Deze korting geldt niet als het gescheurde perceel een perceel gras betreft dat afgelopen jaar was ingezaaid als vanggewas.

Van 11 mei t/m 31 mei mag grasland alleen worden gescheurd als direct daarna gras wordt ingezaaid, een ander stikstofbehoeftig gewas mag niet. Ook in deze periode mag er alleen bemest worden op basis van aangetoonde noodzaak.

Van 1 juni t/m 1 september is er ook nog een mogelijkheid om te scheuren, wederom alleen voor een volgteelt gras. In deze periode moet bovendien gerekend worden met een korting van 50 kg N/ha op de stikstofnorm. Een scheurmonster laten nemen is niet meer verplicht.

Voor alle mogelijkheden en voorwaarden rondom scheuren, zie RVO.nl.

Doodspuiten met glyfosaat
Indien de komende periode op klei- en veengrond het grasperceel goed berijdbaar en het gras nog voldoende groen is, dan is doodspuiten met 3-4 liter glyfosaat per hectare een zeer goede optie. ​​Bij nachtvorst kan overdag glyfosaat gespoten worden. Om het juiste spuitmoment te bepalen, is de Agro Weather App​ een handig hulpmiddel. Met nachtvorst zal het in ieder geval langer duren voordat het effect van de glyfosaatbespuiting zichtbaar wordt. Verder is het advies om 1-1,5 week na doodspuiten het perceel verder mechanisch te bewerken om daarmee oranje/gele velden te voorkomen.

Blijvend grasland (meer dan 5 jaar gras) in Natura 2000 gebieden mocht tot en met 2022 niet worden vernietigd. Met ingang van 2023 is dat versoepeld en is het wel weer mogelijk om blijvend grasland te scheuren in gebieden die extra bescherming genieten via de Europese Vogelrichtlijn. In de gebieden met een aanwijzing vanuit de Habitatrichtlijn blijft het scheurverbod wel van kracht.

Wie overigens blijvend grasland wil scheuren, doet er goed aan om vooraf te kijken of er in het bestemmingsplan ook nog aanvullende regels staan. Het bestemmingsplan kan het scheuren van grasland om bepaalde redenen verbieden of binden aan een vergunning.

Bron: OCI-Agro, Delphy, RVO

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting