Deel

Gras

Scheuren voor graslandvernieuwing of een andere teelt kan weer vanaf 1 februari

Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari weer grasland scheuren ten behoeve van een andere teelt. Ook op de zand- en lössgronden mogen vanaf die datum graspercelen gescheurd worden, maar gelden een aantal aanvullende en in sommige gevallen afwijkende voorwaarden.

Klei- en veengrond

Grasland scheuren of vernietigen mag alléén met percelen die voor ten minste 50% met gras worden beteeld en worden gebruikt voor voerproductie of beweiding. Op klei- en veengrond mogen deze percelen van 1 februari t/m 15 september gescheurd worden voor in principe iedere andere teelt. Is deze volgteelt een stikstofbehoeftig gewas en is het de bedoeling deze te bemesten met een stikstofhoudende meststof, dan mag dat alleen als te weinig stikstof in het profiel zit. De noodzaak om te bemesten moet worden aangetoond met een representatief scheurmonster. Ligt het grasperceel in een NV-gebied én heeft u voor dit perceel derogatie, dan moet in de periode 1 juni t/m 31 augustus melding doen bij de RVO als u het perceel wilt scheuren of vernietigen.

Van 16 september t/m 30 november mag grasland alleen vernietigd worden als direct tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes worden geplant.

Van 1 november t/m 31 december mag er alléén grasland op kleigrond worden vernietigd met de restrictie dat het eerstvolgende gewas géén gras is. Op veengrond mag er in deze periode helemaal geen grasland worden vernietigd.

Zand- en lössgrond

O​​p deze gronden mag vanaf 1 februari t/m 10 mei worden gescheurd, mits er daarna een stikstofbehoeftig gewas zoals gras wordt geteeld. Om deze volgteelt te kunnen bemesten met stikstof moet de noodzaak ervan worden aangetoond met een scheurmonster. Wordt er overigens direct na het scheuren mais, consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen geteeld, dan mag er 65 kilogram minder stikstof per gescheurde hectare worden gebruikt. Deze korting geldt niet als het gescheurde perceel een perceel gras betreft dat afgelopen jaar was ingezaaid als vanggewas na mais of als niet-vlinderbloemige groenbemester.

Van 11 mei t/m 31 mei mag grasland alleen worden gescheurd als direct daarna gras wordt ingezaaid, een ander stikstofbehoeftig gewas mag niet. Ook in deze periode mag er alleen bemest worden op basis van aangetoonde noodzaak.

Van 1 juni t/m 31 augustus is er ook nog een mogelijkheid om te scheuren, wederom alleen voor een volgteelt gras. In deze periode moet bovendien gerekend worden met een korting van 50 kg N/ha op de stikstofgebruiksnorm. Een scheurmonster laten nemen is niet meer verplicht, wel moet er voorafgaand aan het scheuren een melding worden gedaan bij de RVO.

Specifiek voor een volgteelt lelies of gladiolen mag er in de periode 1 juni t/m 15 juli grasland worden gescheurd om, voorafgaand aan deze volgteelt, een aaltjesbeheersend gewas in te zaaien. Het gaat hier om Japanse haver, Tagates erecta en Tagetes patula. Uiterlijk 16 juli moeten deze gezaaid zijn, vanaf 23 oktober mag het gewas worden vernietigd. Tussendoor maaien van Japanse haver ter voorkoming van zaadvorming is toegestaan.

Van 16 september t/m 30 november mag grasland alleen vernietigd worden als direct tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes worden geplant.

Voor alle mogelijkheden en voorwaarden rondom scheuren, zie RVO.nl.

Doodspuiten met glyfosaat

Is de komende periode het grasperceel goed berijdbaar en het gras nog voldoende groen, dan is, naast bijvoorbeeld ploegen of frezen, doodspuiten met 3-4 liter glyfosaat per hectare een effectieve optie. ​​Bij nachtvorst kan overdag glyfosaat gespoten worden. Om het juiste spuitmoment te bepalen, is de Agro Weather App​ een handig hulpmiddel. Met nachtvorst zal het in ieder geval langer duren voordat het effect van de glyfosaatbespuiting zichtbaar wordt. Verder is het advies om 1-1,5 week na doodspuiten het perceel verder mechanisch te bewerken om daarmee oranje/gele velden te voorkomen.

Wie overigens blijvend grasland wil scheuren, doet er goed aan om vooraf te kijken of er in het bestemmingsplan ook nog aanvullende regels staan. Het bestemmingsplan kan het scheuren van grasland om bepaalde redenen verbieden of binden aan een vergunning.

Blijvend grasland in Natura 2000 gebieden mag niet worden gescheurd of vernietigd.

Bron: RVO.nl, OCI, Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting