Deel

Gras

Stikstofnalevering na graslandscheuren: Regels 2024

Frühlingsvorbereitung Landwirtschaft | Mineralisatie sturenGrasland bouwt in de loop van de jaren veel wortelmassa op. Na een periode van vastlegging gaat na scheuren van het perceel de vertering van de wortelmassa lang door. Ook het tweede jaar na scheuren is er nog stikstofnalevering. Wat kun je concreet aan nalevering verwachten?

Tabel. Nalevering stikstof grasland (kg N/ha)

Nalevering stikstof grasland (kg N/ha)
Nalevering
1e jaar2e jaar3e jaar
Geen oogst (vang)gewas
in voorjaar
Wel oogst (vang)gewas
in voorjaar
1-jarig grasland
2-jarig grasland
3+4-jarig grasland
5+ouder-jarig grasland
70
100
120
135
50
65
75
80
0
0
30
301
0
0
30
30
1 60 bij grasland klei op veen

Vanaf 2024 nieuwe/aanvullende regels voor scheuren grasland

Grasland dat in gebruik is voor voerproductie of beweiding mag in verschillende periodes gescheurd of vernietigd worden. Met ingang van 2024 zijn hiervoor wel weer een aantal aanvullende eisen gekomen vanuit de overheid. Het verschilt per grondsoort, het wel of niet hebben van een derogatievergunning en het feit of het perceel al dan niet in een Nutriënten Verontreinigd (NV) gebied ligt hoe en wanneer er precies gescheurd kan worden. Voor de exacte uitwerking van de regels en eisen, zie de website van de RVO.

Nieuw in 2024 zijn met name de aanvullende eisen voor derogatiebedrijven op klei- en veengronden, zowel binnen als buiten de NV-gebieden. Een derogatiebedrijf buiten een NV-gebied heeft bij graslandvernieuwing van 1 juni t/m 15 september te maken met een korting van 50 kg N/ha op de stikstofgebruiksnorm. Voor dezelfde periode, maar ook de periode ervoor vanaf 1 februari geldt er voor een maïsteelt direct na scheuren zelfs een korting van 65 kg N/ha.

Voor derogatiebedrijven op klei- en veengronden binnen een NV-gebied in de periode 1 februari -3 1 mei ook een korting van 65 kg N/ha op de gebruiksnorm als er direct maïs na scheuren wordt geteeld. In de periode 1 juni – 31 augustus geldt bij graslandvernieuwing een korting van 50 kg N/ha op de stikstofgebruiksnorm.

Bron: OCI, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting