Deel

Gras

Stikstofnalevering grasgroenbemesters en gescheurd grasland

Grasachtige groenbemesters bouwen veel wortelmassa op. Bij andere groenbemesters is er meer bovengronds materiaal. Dit geeft verschillen bij de vertering en dus bij de stikstofmineralisatie. Houd hier rekening mee binnen je bemestingsplan.

Wortels zijn stikstofarm. Na het onderwerken van gras vindt er bij de vertering daarom eerst vastlegging van stikstof (N) plaats in de bodem. De N komt dan wat later in het seizoen vrij voor het volgende gewas. Het kan gebeuren dat een gewas hierdoor in de beginfase wat langzamer groeit. Er is minder stikstof beschikbaar door de tijdelijke vastlegging. Het verschijnsel doet zich ook voor bij het onderwerken van vaste mest en stro.

Nalevering goed geslaagde grasgroenbemester: 20 – 25 kg N/ha

Nalevering matig geslaagde grasgroenbemester: 10 – 15 kg N/ha

Meerjarig grasland zorgt voor meerdere jaren nalevering stikstof

Ook grasland bouwt in de loop van de jaren veel wortelmassa op. Na een periode van vastlegging gaat de vertering van de wortelmassa lang door. Ook het tweede jaar na scheuren is er nog stikstofnalevering. Wat kun je concreet aan nalevering verwachten?

Tabel. Nalevering stikstof diverse gescheurde gewassen (kg N/ha)

Nalevering
1e jaar1e jaar2e jaar3e jaar
geen oogst (vang)gewas in voorjaarwel oogst (vang)gewas in voorjaar
1-jarig grasland705000
2-jarig grasland1006500
3+4 jarig grasland1207530130
5-jarig en ouder grasland1358030130
Luzerne (meerjarig)75nvt6525
Vanggewas (niet-vlinderbloemig)2525/10300
Vanggewas (vlinderbloemig)3525/10300

1 60 bij grasland klei op veen

2 of 20 kg N per 10 cm gewashoogte

3 bij een bemesting van het vanggewas met 0-50/50-100 kg N/ha

Bron: OCI, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting