Deel

Overige

Peen heeft in nazomer baat bij extra stikstof

Peen kan op de vroeggezaaide percelen eind augustus / begin september al een fors ontwikkeld bladapparaat hebben en bij de juiste groeiomstandigheden snel sluiten. Dit vergroot het risico op schimmelziekten als alternaria en sclerotinia, zeker als je te maken krijgt met felle regenbuien. Het devies is het loof stevig te houden en de grond niet te laten raken. Bijsturen kan door het spuiten van 10 kg bitterzout en dit na 1 week te herhalen.

Voor het vitaal houden van het loof is een regelmatige aanvoer van stikstof de belangrijkste factor. Is de bodemvoorraad c.q. de bodemnalevering te laag, dan is het advies een extra N-gift van 100 kg KAS of 150 kg N-K meststof. Is er vanwege vochtige omstandigheden sprake van veel nieuw loofgroei, dan is het advies eventueel N-houdende bladmeststoffen in te zetten voor een gematigde stikstofaanvulling. Dit kan bijvoorbeeld met ureum gelijktijdig toegediend met de schimmelbestrijding. 

Punt van aandacht: stikstofkunstmest is algemeen tot 15 september toe te passen. Daarna mag dit alleen nog bij op het veld staande groentegewassen (jaarrond), winterkoolzaad (t/m 15 oktober) en graszaad (rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras; t/m 15 oktober). Voor al deze teelten geldt dat het bouwland gelijkmatig moet worden beteeld.

Bron: Delphy, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting