Deel

Gras

Ondanks zomers weer toch al nadenken over winterklaar maken van graspercelen

​De ‘r’ zit weer in de maand en dat betekent dat we toch weer richting de winter gaan, al willen we daar met de huidige zomerse omstandigheden eigenlijk nog niet aan denken. Wat moet er, in voorbereiding op de winter, met de graspercelen gebeuren?

Grote verschillen in omstandigheden
De verschillen in Nederland zijn weer ouderwets groot. In de ene regio is meer dan genoeg water gevallen en in de andere regio veel te weinig. Zeker in de ‘natte’ regio’s is het effect van de voorgaande maanden nu zichtbaar. De grond is vochtig en warm, dus volop bezig met mineralisatie. De organische stof wordt verteerd, al dan niet uit de uitgereden mest. Ook de gewasresten komen aan bod. Deze processen veroorzaken een geur, die door het vee als minder prettig word ervaren. Resultaat is een grasbestand dat hard wil groeien, maar waarvan de smakelijkheid snel minder kan worden. Dit is zichtbaar door de groter wordende ‘strontbossen’ en slechter afgrazen. Het weer en de vooruitzichten zijn voorlopig nog droog. Dit vermindert het nadelige effect, tot het weer gaat regenen …
In de droge regio’s komt dit ‘geurprobleem’ niet voor, daar groeit überhaupt nog steeds weinig. Toch zal ook hier de regen, en dus de groei, een keer komen. De voedingsstoffen zitten immers nog steeds in de grond, die zijn niet uitgespoeld!

Winterklaar maken
Als het nu droog blijft is het winterklaar maken heel makkelijk. Afgrazen gebeurt (te) kort en ook de strontbossen worden van boven zelfs wat afgevreten. Bij maaien schiet het grasplantje weer een beetje uit en het is klaar. Heel makkelijk dus dat droge weer. Bij natte(re) omstandigheden is het echter anders. De percelen worden minder goed afgevreten en maaien is ook niet zo makkelijk te plannen.
Bij beweiding is het motto: bij een lichtere snede inscharen, zodat de grasmat meer open is (dus niet de zode). Er gaat dan meer wind door, is eerder droog en dus frisser. Zeker ook afwisselend maaien en weiden om de bossen onder controle te houden is een goed hulpmiddel om het gras mooi egaal kort de winter in te laten gaan.
Bij alleen maaien is het de kunst om de laatste keer maaien zo in te plannen dat hergroei niet meer leidt tot een te lang gewas. Gemiddeld is de laatste week oktober / eerste week november een goed moment; hergroei vormt dan geen probleem meer. Deze planning betekent ook dat er half / eind september nog gemaaid moet worden.
Bij weidegang is het streven eind september laatste keer maaien en daarna nog 2 lichte weidesneden af laten weiden. Mogelijk is dan de weidebloter nodig voor een laatste ‘schoonheidsbehandeling’.

Past dit in uw planning?

PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting