Deel

Gras

Herfst – welke aandacht vragen de graspercelen?

De herfst is weer begonnen. De verschillen voor wat betreft de vochtomstandigheden op de graspercelen binnen Nederland kunnen heel wisselend zijn, variërend van echt veel te droog tot een redelijke of zelfs (te) natte vochtvoorziening. Welke aandacht vragen de graspercelen de komende tijd?

Na de zomer is het nu tijd om te denken aan het ‘winterklaar’ maken van het grasland. Wat is het streven eigenlijk? Het meest gewenst is een kale weide, die toch weer uitgeschoten is tot een lengte van ongeveer 10 cm. Maak deze weide bovendien onkruidvrij! De kruiden mogen blijven staan. Ongewenste onkruiden zijn o.a. ridderzuring, herderstasje, maar ook een overmaat aan paardenbloem. Vaak zijn deze onkruiden in het najaar prima te bestrijden. De sapstroom is dan naar beneden, om de voorraden in de wortels aan te vullen. Deze sapstroom neemt de toegediende gewasbeschermingsmiddelen ook mee, waardoor ze makkelijk afsterven.

Als er veel onkruid staat kan bestrijding best open plekjes geven in de zode. In combinatie met een meer open zode als gevolg van de droogte kan dit een vertekend beeld geven van de kwaliteit van de zode.
Als de openheid goed verdeeld is over het perceel (dus geen grote kale plekken), en de aanwezige grassen zijn goed, dan zijn er twee mooie hulpmiddelen beschikbaar om de zode te herstellen.
De eerste is doorzaaien. In het najaar in een warme, en hopelijk vochtige, bodem kan het jonge gras zich nog prima ontwikkelen. In het voorjaar is de zode dan weer helemaal dicht.
De tweede optie is het stimuleren van de uitstoeling. Dit gaat het beste met begrazen. Nu afweiden geeft een uitstoeling van het gras welke zichtbaar is in het volgend voorjaar.
Bij het streven naar een stoppellengte van 10 cm is ook maaien een goed hulpmiddel. Zeker percelen die relatief veel beweid zijn, worden met maaien weer een stuk homogener. Bovendien is het gras na het maaien, ook in het najaar, weer smakelijker! In september moeten alle percelen nog een keer gemaaid worden.

Bemesting? Tja, dat is een ander verhaal. Drijfmest en kunstmest mogen niet meer op dit moment. U zult het moeten doen met het aanbod van N uit mineralisatie.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting