Deel

Gras

Voordat de herfst écht begint …

Na een wederom in velerlei opzichten memorabel grasjaar, komt de weersomslag richting herfst en winter nu écht dichtbij. De hoogste tijd dus, nu de omstandigheden het nog toelaten, alweer de eerste voorbereidingen te gaan treffen voor de grasproductie komend (voor)jaar. Juist als het gaat om het instandhouden of verbeteren van een goede zode, verdient bijvoorbeeld een check van de pH nu extra aandacht.     

Waarom pH-check?
Voor grasland is het rendement van de bemesting optimaal, als de pH van de bodem in orde is. Het gras neemt voedingsstoffen dan beter op met een hogere opbrengst als resultaat. Een te lage pH heeft een slechte zode tot gevolg. 

De voordelen van een goede pH zijn:

  • Beter bodemleven waardoor meer stikstof mineraliseert
  • Sterke wortelontwikkeling en dichtere zode
  • Goede beschikbaarheid van voedingsstoffen
  • Betere droogteresistentie
  • Goede botanische samenstelling

Ook veldproeven tonen het grote belang van de juiste pH aan. Uit deze proeven blijkt dat grasland na een bekalking in het eerste jaar een meeropbrengst van 25% haalt en in het tweede jaar 41%.

Bekalking op bestaand grasland of bij graslandvernieuwing
Als een bekalking met graslandvernieuwing of -verbetering wordt gecombineerd, dan is het aan te raden de kalk uit te rijden na het ploegen of voor het frezen. Daarmee wordt de kalk goed met de toplaag gemengd.

Voor bestaand grasland is het advies de kalk in het najaar te strooien. Kalk heeft tijd nodig om volledig tot werking te komen. Het voordeel van bekalken in het najaar is de veel lagere kans op ammoniakvervluchtiging. Dit gebeurt als kalk in aanraking komt met ammoniumstikstof uit meststoffen. Mocht toediening om wat voor reden dan ook niet lukken de komende periode, dan kan bekalken in het voorjaar ook nog zolang het gras kort is. Ook het strooien van korrelkalk is dan een mogelijkheid.

Magnesiumhoudende kalkmeststoffen
Hebben de percelen met een lage pH ook een lage magnesiumtoestand, dan is bekalken met een magnesiumhoudende kalkmeststof de goedkoopste oplossing. Ook magnesiumhoudende kalkmeststoffen zijn het beste in het najaar toedienen in verband met de trage werking van de kalk. Zet een magnesiumhoudende kalkmeststof overigens alléén in als er sprake is van een lage toestand. Een magnesiumoverschot kan leiden tot problemen met de veegezondheid. 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting