Deel

Meststoffen

Bijbemesting N en Mg als winterpeen begint te kleuren

Als de peen oranje begint te kleuren, wordt het tijd voor het bijstrooien van stikstof. In dit stadium vraagt ook magnesium aandacht.

Geef per keer een kleine stikstofgift (maximaal 40 kg N) om te snelle loofgroei en groeischeuren te voorkomen.
De richtlijn voor de totale N-behoefte bedraagt bij winterpeen 100 kg N minus de N-mineraal in de laag 0 tot 60 cm. Tel bij een verwachte hoge kg-opbrengst, afhankelijk van de grondsoort, nog 20 tot 30 kg op. Zorg in ieder geval dat het gewas over voldoende stikstof beschikt, om het loof vitaal te houden.

Kali
Ook kali moet voldoende beschikbaar zijn voor zowel vitaliteit als kwaliteit. Bescherming tegen de diverse schimmelziekten zodat u het loof vitaal houdt heeft zin tot ongeveer 3-4 weken voor de oogst.

Magnesium en mangaan
Op de vroege percelen bewaarpeen is het vanaf het moment dat de peen oranje begint te kleuren tijd om met de magnesium bladbemesting te beginnen. U houdt het loof sterk en vitaal met een 10- tot 15-daagse toepassing van 2 tot 4 liter magnesiumnitraat. Op grond die gevoelig is voor mangaangebrek (lichte grond, pH > 7) is het verstandig om ook mangaan mee te spuiten. Kies dan om de 10 tot 15 dagen voor bijvoorbeeld 10 kg Epso microtop. Dit product bevat zowel magnesium als mangaan.

Bron: Delphy 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting