Deel

Overige

Loof stevig houden met bitterzout

Bij de winterpeen is het goed de loofgroei scherp in de gaten te houden. Zeker op vroege percelen kan het loof sneller gaan hangen. Raakt het loof de grond, dan is er een ​​verhoogde besmettingskans voor schimmels als alternaria en sclerotinia. Probeer daarom het loof stevig te houden met het spuiten ​​​van 10 kg bitterzout en herhaal dit na 1 week.

Voor het vitaal houden van het loof is een regelmatige aanvoer van N de belangrijkste factor. De richtlijn voor de totale N-behoefte bedraagt bij winterpeen 100 kg N minus de N-mineraal in de laag 0-60 cm. Bij een verwachtte hoge kg-opbrengst kan, afhankelijk van de grondsoort, nog 20-30 kg bijgeteld worden. Een te hoog stikstof aanbod schaadt de kwaliteit en bewaarbaarheid van de peen.

Bij laat gezaaide wortelen is er bij te sturen met een extra N-gift van maximaal 100 kg KAS of 150 kg N-K meststof. Bij vroege percelen met veel loofvorming is het beter om te kiezen voor een gematigde stikstofaanvulling via N-houdende bladmeststoffen. Dit kan bijvoorbeeld met een gecombineerde ureum/schimmelbestrijding bespuiting​. Urean kan ook, maar is iets scherper voor het gewas.​

​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting