Deel

Aardappel

Magnesiumbemesting meest effectief aan de basis

Magnesium speelt een belangrijke rol bij de opbouw van een aardappelplant; het is een essentiële bouwsteen van het ademhalingsapparaat, het bladgroen. Als het bladgroen niet goed kan worden opgebouwd, dan gaat dit direct ten koste van de opbrengst. Onvoldoende beschikbaar magnesium komt met name voor op de lichte gronden met een lage pH. Een tekort uit zich in een geelverkleuring van de oudere bladeren waarbij de bladrand en de randen langs de nerven groen blijven. Om te zorgen voor voldoende magnesium is een aparte bemesting op zich niet nodig. Als een basisbemesting is/wordt uitgevoerd met een magnesiumhoudende stikstofmeststof, dan is dit vaak al voldoende om problemen door magnesiumgebrek te voorkomen. Een goede optie in dit kader is bijvoorbeeld Nutramon-KAS dat al 4% MgO bevat.
 
Magnesiumtekort gedurende het seizoen lastiger te corrigeren
Een ernstig magnesiumtekort kan uiteindelijk resulteren in bladsterfte. Het is dus zaak een tekort aan te pakken. De efficiënste en goedkoopste manier om te zorgen voor voldoende magnesium is aanvoer via de basisbemesting met een magnesiumhoudende stikstofmeststof. Dit kan gemakkelijk en goedkoop worden voorkomen via de basisbemesting. Als 100kg zuivere stikstof via Nutramon-KAS (27 N + 4 MgO) wordt aangevoerd, dan wordt er tegelijkertijd 15 kg magnesiumoxide (MgO) gegeven. Onderzoek van Wageningen UR in het verleden heeft laten zien dat na een dergelijke basisbemesting een aanvullende magnesiumbemesting nauwelijks meerwaarde oplevert. 
Met een correctie in het seizoen is het veel lastiger om voldoende magnesium aan te voeren. Daarvoor zijn al meerdere bespuitingen nodig. Vijf maal 10 kg bitterzout (magnesiumsulfaat) bijvoorbeeld geeft nog maar een aanvoer van 7,5 kg MgO per ha. En dat is niet veel als er sprake is van een echt tekort.

Belemmering magnesiumopname waar mogelijk nivelleren 
Een aardappelgewas onbelemmerd en voldoende magnesium laten opnemen is voor een deel te sturen. Zo is bekend dat er rasverschillen zijn in magnesiumbehoefte. Daarnaast is er bij te sturen in de factoren die een remmend effect hebben op de magnesiumopname.

  • Pas kaligiften aan, met name in het voorjaar. Hoge kaligiften hebben een remmend effect.
  • Beperk giften met ammoniumstikstof, met name in het seizoen.
  • Verhoog de pH van de grond, een pH<4 heeft een remmend effect.
  • Probeer, voor zover mogelijk, de bodemomstandigheden te verbeteren bij grote droogte of zeer natte weersomstandigheden.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting