Deel

Aardappel

NP-meststof voorafgaand aan land klaarmaken

De vele pootaardappelrassen kennen grote verschillen in stikstofbehoefte. Voor rassen die weinig stikstof nodig hebben, is vaak enkel de basisbemesting met een NP meststof al voldoende om in die behoefte te voorzien. Daarnaast is er een behoefte aan kali. De hoogte van deze bemesting  is afhankelijk van de kalitoestand en voorvrucht (o.a. groenbemester) en of er voorafgaand een najaarsbemesting met dierlijke mest is uitgevoerd.

Een aardappel is dankbaar voor een surplus aan fosfaat. Recente proeven hebben maar weer eens aangetoond dat extra fosfaat zo maar een knol meer kan opleveren aan de plant. Focus u bij de hoogte van de basisbemesting op de te geven hoeveelheid stikstof. Afhankelijk van de fosfaattoestand op uw grond kunt u kiezen voor diverse NP meststoffen met meer of minder fosfaat in de formulering.

Overbemesting
Vaak worden op een perceel meerdere rassen tegelijk naast elkaar gezet. Dit heeft praktische gevolgen voor de overbemesting waar het ene ras om aan de stikstofbehoefte te voldoen wel wat moet krijgen en het andere niet. Zorg dat de basisbemesting voorafgaand aan het land klaarmaken is toegediend. Dit verbetert de menging van de mengmeststof door de bouwvoor. Dit is vooral voor fosfaat van belang omdat deze immers nauwelijks mobiel is in de grond. Een volgend bemestingsmoment kan dan tussen het poten en frezen liggen. Is er gepoot en gefreesd volgens de all-in-one methodiek, dan is dat uiteraard niet mogelijk. In dat geval is het eerstvolgende moment rond de knolzetting. Hoe later in het seizoen nog wordt overbemest, hoe meer de teelt wordt verlaat. Afhankelijk van soort en laatheid kan voor een wekelijkse overbemesting via vloeibare meststoffen worden gekozen of via korrelvorm, die in ieder geval voor de bloei of voor het sluiten van het gewas moet zijn gegeven.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting