Deel

Gras

Zwavelgebrek bij gras en akkerbouwgewassen

Wat zijn de gevolgen van een zwaveltekort?
Zwavel wordt via de wortels opgenomen in de vorm van SO42-  en/of in de vorm van SO2 direct uit de lucht. Zwavel is een essentieel onderdeel van eiwitten. Een tekort leidt tot een verlaging van het eiwitgehalte.
Een klein zwaveltekort voor een gewas is in het veld niet of moeilijk waarneembaar. Dit wordt ook wel de verborgen honger genoemd. Toch heeft een klein tekort aan zwavel een groot effect op de opbrengst.

Zwavelgebrek bij gewassen grasland.jpgWelke symptomen geeft zwavelgebrek in grasland?
Een zwaveltekort op grasland lijkt veel op een stikstoftekort, nl. een lichtgroen kleuring van het gras. Het verschijnt echter eerst bij de jongste bladeren. De effecten op de opbrengst zijn fors. Een zwavelbemesting betaalt zich dan veelvuldig terug.Welke symptomen zijn te zien in akkerbouwgewassen?
Bij granen lijkt een tekort ook op een stikstofgebrek. Dit is dus moeilijk vast te stellen. Uit proeven blijkt dat er al opbrengstdaling is bij een klein tekort. Een ernstig tekort is bij kool en koolzaad te zien aan de (pol) lepelvormige bladeren en de paarsverkleuring van de bladstelen.

 

Zwavelgebrek bij gewassen spruitkool.jpg

Welke symptomen zijn te zien in akkerbouwgewassen?
Bij granen lijkt een tekort ook op een stikstofgebrek. Dit is dus moeilijk vast te stellen. Uit proeven blijkt dat er al opbrengstdaling is bij een klein tekort. Een ernstig tekort is bij kool en koolzaad te zien aan de (pol) lepelvormige bladeren en de paarsverkleuring van de bladstelen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting