Deel

Gras

ZwaveIbemesting nodig in nat voorjaar

Het nut van een zwavelbemesting wordt vaak onderschat. Vooral een nat begin van het groeiseizoen verhoogt het risico op zwaveltekort in grasland. Een kleine bemesting kan een groot effect hebben op de opbrengst.

Veel regen in februari en maart verlaagt de zwavelvoorraad in de bodem door uitspoeling. Op lichte grond leidt dat tot een groot risico op een zwaveltekort tijdens de groei van de eerste of tweede snede gras. Organische mest is een bron van zwavel, maar die komt pas na mineralisatie beschikbaar voor het gras.

Wat zijn de gevolgen van een zwaveltekort?
Zwavel wordt via de wortels opgenomen in de vorm van SO42- en in de vorm van SO2 direct uit de lucht.
Zwavel is een essentieel onderdeel van eiwitten. Een klein tekort kan al een groot effect hebben op de opbrengst. Uit veldproeven blijkt dat een tekort aan zwavel een onacceptabel opbrengstverlies en een daling van het eiwitgehalte veroorzaakt. Ook loopt het rendement van uw stikstofbemesting terug.
De verschijnselen van zwaveltekort lijken op die van stikstoftekort. Een klein zwaveltekort is in het veld niet of moeilijk waarneembaar. Dit wordt ook wel de verborgen honger genoemd.

Strooi niet meer zwavel dan nodig
Een kleine zwavelbemesting heeft een zeer hoog financieel rendement. Maar let wel: overdaad schaadt. Als u meer strooit dan nodig is, wordt de opname van selenium en koper in het gras geremd. Bovendien veroorzaakt een te hoge dosering zwavel extra en onnodige verzuring van de bodem.

Meeropbrengst (kg ds/ha) door een bemesting van 15-20 kg S/ha
Een kleine zwavelbemesting van 15 tot 20 kg S/ha in de vorm van 24 N + 7 S geeft op grasland op lichte gronden een duidelijke meeropbrengst. In de proeven resulteerde een zwavelbemesting in een meeropbrengst van 625 kg ds/ha. Het effect treedt vooral op vanaf de tweede snede (zie figuur). De eerste snede benut de beperkte hoeveelheid beschikbare zwavel in de bodem, maar in de volgende sneden treedt er een tekort op.

Meer gras door zwavelbemesting.jpg

Bron: Veldproeven 24 N + 6 S, 1998-2002, NMI, 9 proefvelden

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting