Deel

Aardappel

Groeispurt vergroot kans op kaligebrek

Op dit moment hebben de meeste aardappelpercelen behoorlijk wat vocht ter beschikking. In samenhang met het warmere weer en relatief hoge mineralisatie is er een vergrote kans op een groeispurt van het loof. Dit betekent ook dat kaligebrek op de loer ligt. Houd zeker de percelen met een lage kalitoestand in de gaten. 
Met name op percelen met een enorme loofontwikkeling is het risico op het optreden van een tekort aan kalium (K) groot. Ook op percelen met een hoge magnesium- en/of calciumtoestand, is het risico op K-gebrek groot. Hetzelfde geldt voor percelen die zijn bemest met magnesiumhoudende kalkmeststoffen. Mg en Ca beperken namelijk de opname van K. 

Bladmonster geeft inzicht in noodzaak bijbemesting
Het advies is om de percelen met extra loofgroei te controleren op de bemestingstoestand. Dit geldt met name voor percelen die een lage kalitoestand hebben of waarvan u vermoedt dat er te weinig is bemest. Neem rond de knolzetting een bladmonster en laat dat analyseren. U weet dan precies of het gewas over voldoende kali beschikt of dat er nog een extra K-gift noodzakelijk is.

Meststofkeuze heeft effect op onderwatergewicht
Als een extra K-gift nodig blijkt, is het belangrijk om de juiste meststof te kiezen. Met Kali-60 heeft u een groter risico op daling van het onderwatergewicht dan met kalisulfaat. De reden hiervan is dat Kali-60 chloor bevat. Teveel chloor heeft een nadelig effect op het onderwatergewicht​.​ ​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting