Deel

Tarwe

Ideale omstandigheden organische mestgift wintertarwe

Op het merendeel van de percelen wintertarwe is de tarwe op dit moment ver genoeg ontwikkeld om drijfmest te ontvangen. De tarwe is nog niet te groot en de bodemomstandigheden zijn op moment van schrijven (23 maart) voldoende droog. Met wat wisselvalliger weer in het vooruitzicht en de gewasstand in het achterhoofd is het zaak de komende periode extra scherp te zijn om een ideaal moment te kiezen voor het aanwenden van organische mest.

Veel wintertarwepercelen zijn op dit moment of op korte termijn toe aan de tweede N-gift. Deze kan gegeven worden met kunstmest of met dierlijke mest. Maakt u de keuze voor drijfmest, dan is het belangrijk de N-gift te geven tussen het uitstoelen en begin strekken van de tarwe.
Naast kunstmest en drijfmest zijn de mogelijkheden nu ook gunstig voor het aanwenden van een mestkunstmestvervanger als spuiwater. Dit wordt uitgereden met een spaakwielbemester.

Aandachtspunten bij mest uitrijden
Houdt bij het uitrijden van dierlijke mest rekening met de gewasontwikkeling, de vlakligging van het perceel en de mate waarin de grond vast of rul ligt. Wanneer de tarwe ongeveer 10-15 cm lang is kunt u ook op ongelijke percelen mest uitrijden. Bij tarwe van een mindere lengte moet het perceel goed vlak liggen en mag de grond niet te rul zijn, dit om begraven van de tarwe te voorkomen. Enige regen voor of tijdens uitrijden hoeft geen probleem te zijn, maar pas wel op dat het gewas niet teveel in de grond gedrukt gaat worden. Vaak herstelt dit niet meer. Voor behoud van een goede structuur is een bandenspanning van 1 bar of lager een belangrijk aandachtspunt!

Verder …

  • Let op het emissiearm aanwenden van drijfmest. Drijfmest op bouwland moet direct in sleufjes in de grond worden gebracht. Op beteeld bouwland (o.a. wintertarwepercelen) mogen deze sleufjes niet breder zijn dan 5 centimeter.
  • De 2e knoop is het moment om de stikstofbemesting aan te vullen in de vorm van kunstmest als er geen drijfmest is toegepast.

​Bron: DLV Plant

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting