Deel

Tarwe

Afwegingen voor N-bemesting wintertarwe met organische mest

Als in het vroege voorjaar wintertarwe voldoende is ontwikkeld, kunt u organische mest uitrijden. De bodemomstandigheden bepalen wat het beste moment is voor de drijfmest. Een aantal afwegingen. 

  • Als in het gewas de 1e knoop aanwezig is, kunt u de aanvullende stikstofbemesting uitvoeren met organische mest, mits u op het perceel kunt rijden zonder insporing.
  • Let op de ondergrond. In het vroege voorjaar kan de bovengrond al snel zijn opgedroogd, de ondergrond is in veel gevallen nog te nat om zonder structuurschade drijfmest te kunnen uitrijden. Kies bij de latere tarwepercelen voor een eerste kunstmestgift als de ondergrond nog onvoldoende droog is.
  • Op latere tarwepercelen waar al een eerste kunstmestgift ligt, is het veelal nog te vroeg voor de tweede gift in de vorm van organische mest. Daar kunt u het uitrijden beter nog even uitstellen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting