Deel

Gras

Toepassing van urean op grasland

​Aan het toepassen van vloeibare kunstmest op grasland zitten vele aspecten. Ze zijn niet alle bekend. U moet zorgvuldig overwegen en inventariseren, voordat u overschakelt.

Voor bovengrondse toepassing wordt ook wel urean gebruikt. Dit is een mengsel van ureum en ammoniumnitraat. Het bevat 30 % N en 39 kg N per 100 liter. Het wordt vanwege de corrosieve eigenschappen opgeslagen in speciale daarvoor geschikte silo’s. Het vereist daarom ook aangepaste apparatuur.

Voor andere nutriënten als stikstof zijn geen of dure vloeibare meststoffen beschikbaar. Het is dus niet zo dat men altijd zonder korrelstrooier kan.

Sterkere verzuring bij gebruik van urean
De verzurende werking is voor grasland – 80 basenequivalent per 100 kg stikstof. Ter vergelijking: kalkammonsalpeter heeft per 100 kg N een verzurende werking van -33 basenequivalent. Per 100 kg stikstof uit urean is dit 80 % hoger. Een hogere kalkgift is daarom noodzakelijk.

Lagere opbrengsten en kans op grasverbranding
Uit proeven op grasland worden lagere opbrengsten gemeld. Dit wordt vooral veroorzaakt door ammoniakvervluchtiging, als er geen neerslag valt in de periode direct na toepassing.

Ook wordt enige grasverbranding gemeld uit de praktijk, maar het effect op de opbrengst is niet duidelijk. Uit proeven is gebleken dat de opbrengst bij Urean duidelijk achterblijft bij het gebruik van Nutramon of KAS. Voor eenzelfde opbrengst is per ha 35 – 40 kg N meer nodig.
Als geheel zal het gebruik van urean op grasland geen kostenbesparing geven.

Tips voor toepassing:

 • Spuit op een droog gewas
 • gebruik een grove druppel, stralendop
 • tegen de avond
 • niet over nachtvorst
 • beslist niet in de volle zon

Materiaalkeuze
Geschikt:

 • Kunststof: zoals Polyester, PVC, PE
 • Staallegeringen
 • Spuitdop: kunststof, RVS, keramisch

Beslist niet geschikt:

 • Koper, brons, gegalvaniseerd ijzer, zink
Productomschrijving Urean
Heldere vloeistof
Totaal stikstof0.3
Ureumstikstof0.15
Nitraatstikstof0.07
Ammoniumstikstof0.08
pH (bij 20°C)6,4-7,2
Soortelijke massa (bij 20°C) kg/m3ca. 1320
Opslagtemperatuurniet onder - 10°C
kg N /100L 39.5

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting