Deel

Tarwe

Toepassing van urean in granen

Urean is een vloeibare meststof met 50% amidestikstof (ureum), 25% nitraatstikstof en 25% ammoniumstikstof. Urean wordt over het algemeen op het gewas gespoten.
Uit proeven van PPO Wageningen UR komt naar voren dat toepassing van urean (vloeibare kunstmest) in granen bij de eerste en tweede gift bij een juiste toepassing geen problemen geeft. De meststof is puur te verspuiten tot het einde van de uitstoeling. Combineren met herbiciden is mogelijk. Bij toepassing later in het groeiseizoen is verdunnen 1: 3-5 nodig of gebruik van sleepslangen.

Kans op opbrengstderving
Urean wordt vaak in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Dit kan echter leiden tot opbrengstderving. Zeker bij een derde gift kan bladverbranding optreden. Zo kan een opbrengstderving optreden van 0.2 – 0.8 ton/ha, afhankelijk van de dosering gewasbeschermingsmiddel. Daar komt bij dat een gewasbeschermingsmiddel mengen met urean geen beter bestrijdingsresultaat geeft.
Bij de toepassing van urean moet gelet worden op vervluchtiging van ammoniak (NH3), met name op kalkrijke gronden. De stikstofgift moet hierop worden aangepast.

Tips voor toepassing urean in granen
· Spuit op een droog gewas
· Spuit op een gewas met een voldoende dikke waslaag
· Gebruik een grove druppel; stralendop
· Toepassing tegen de avond
· Gebruik het niet net voor nachtvorst
· en beslist niet in de volle zon

Geschikte materialen
· Kunststof: zoals Polyester, PVC, PE
· Staallegeringen
· Spuitdop: kunststof, RVS, keramisch

Beslist niet geschikt in combinatie met:
· Koper, brons, gegalvaniseerd ijzer, zink

Productomschrijving Urean
Heldere vloeistof
Totaal stikstof0.3
Ureumstikstof0.15
Nitraatstikstof0.07
Ammoniumstikstof0.08
pH (bij 20°C)6,4-7,2
Soortelijke massa (bij 20°C) kg/m3ca. 1320
Opslagtemperatuurniet onder - 10°C
kg N /100L 39.5

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting