Deel

Aardappel

Toepassing van urean op aardappelen

Urean leidt tot opbrengstderving bij toepassing in aardappelen. Urean is een vloeibare meststof met 50% amidestikstof (ureum), 25% nitraatstikstof en 25% ammoniumstikstof. Urean wordt over het algemeen op het gewas gespoten.

Opbrengstderving

PAV (nu PPO, Lelystad) heeft in 1995 vier proeven uitgevoerd met urean als bijbemesting in aardappelen. De opbrengst was 1.5 – 2.0 ton/ha lager dan met een KAS-bemesting.

Resultaten van vier PAV-proeven op kleigrond in 1995
BijbemestingOpbrengst
(basisbemesting 2/3 van totaal)(ton/ha) 
1/3 KAS55.8
Geen bijbemesting54.7
6 x 10 kg N54.3
3 x 20 kg N53.8

Tips:

  • Let op de NH3-vervluchtiging bij toepassing van urean.
  • Urean kan evt. toegepast worden bij droogte en acuut N-gebrek
  • Om verbranding te voorkomen moet de dosering per bespuiting beperkt blijven tot 5-10 kg N/ha.
Productomschrijving Urean
Heldere vloeistof
Totaal stikstof0.3
Ureumstikstof0.15
Nitraatstikstof0.07
Ammoniumstikstof0.08
pH (bij 20°C)6,4-7,2
Soortelijke massa (bij 20°C) kg/m3ca. 1320
Opslagtemperatuurniet onder - 10°C
kg N /100L 39.5

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting