Deel

Aardappel

Toepassing van urean op aardappelen

Urean leidt tot opbrengstderving bij toepassing in aardappelen. Urean is een vloeibare meststof met 50% amidestikstof (ureum), 25% nitraatstikstof en 25% ammoniumstikstof. Urean wordt over het algemeen op het gewas gespoten.

Opbrengstderving

PAV (nu PPO, Lelystad) heeft in 1995 vier proeven uitgevoerd met urean als bijbemesting in aardappelen. De opbrengst was 1.5 – 2.0 ton/ha lager dan met een KAS-bemesting.

Resultaten van vier PAV-proeven op kleigrond in 1995
BijbemestingOpbrengst
(basisbemesting 2/3 van totaal)(ton/ha) 
1/3 KAS55.8
Geen bijbemesting54.7
6 x 10 kg N54.3
3 x 20 kg N53.8

Tips:

  • Let op de NH3-vervluchtiging bij toepassing van urean.
  • Urean kan evt. toegepast worden bij droogte en acuut N-gebrek
  • Om verbranding te voorkomen moet de dosering per bespuiting beperkt blijven tot 5-10 kg N/ha.
Productomschrijving Urean
Heldere vloeistof
Totaal stikstof0.3
Ureumstikstof0.15
Nitraatstikstof0.07
Ammoniumstikstof0.08
pH (bij 20°C)6,4-7,2
Soortelijke massa (bij 20°C) kg/m3ca. 1320
Opslagtemperatuurniet onder - 10°C
kg N /100L 39.5

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting