Deel

Aardappel

Lagere N-gift maar dezelfde opbrengst aardappelen

Het verbeterde stikstof bijmestsysteem (NBS) geeft de beste mogelijkheden om met een lagere N-gift in aardappelen dezelfde opbrengst en kwaliteit te behalen. Dat blijkt uit proeven van NMI en PPO. In beide proeven zijn van 2006 tot 2008 verschillende meststoffen en bemestingssystemen beproefd, in verschillende soorten aardappelen. Uit het onderzoek blijkt dat ‘nieuwe’ meststoffen weinig meerwaarde voor een verlaging van de stikstofgift hebben ten opzicht van KAS.

Welke meststoffen zijn vergeleken?

 • Als referentie werd bemest met kalkammonsalpeter op verschillende stikstofniveaus
 • Verbeterd bijmestsysteem (NBS-bodem)
 • Entec, een ammoniumhoudende meststof met nitrificatieremmer
 • NPK’s (Yara)
 • Agroblen, een langzaamwerkende stikstofmeststof
 • Flex Fertilizer System, een ureumhoudende, vloeibare stikstof meststof
 • Piadin, oplossing met nitrificatieremmer als toevoeging aan mest

Belangrijkste conclusies

 • De adviesgift stikstof gaf bij de bemesting gemiddeld de hoogste opbrengst in de aardappelen. De variatie van de optimale gift was echter groot.
 • Tweederde van de adviesgift stikstof gaf een opbrengstdaling van slechts 4 procent.
 • Het verbeterde stikstof bijmestsysteem (NBS-bodem) liet zien dat bij een lagere stikstofbemesting opbrengst en kwaliteit van de aardappelen gelijk blijven.
 • Nieuwe  meststoffen hebben een beperkte meerwaarde voor het verlagen van de stikstofgift zonder opbrengstdaling.

Bron: Rapport NMI 1161, juli 2009

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting