Deel

Bemesting

Bijbemesting sturen op tussentijdse Nmin-meting

Vooral voor stikstof (N) is het moeilijk om in het vroege voorjaar nauwkeurig te bepalen hoeveel stikstof er in de loop van het seizoen aanvullend uit mineralisatie beschikbaar zal komen voor het gewas. We hebben het dan niet alleen over de N-mineralisatie vanuit de toegediende organische mest, maar ook uit de organische stof in de bodem, de voorvrucht en de ingewerkte groenbemesters. Het advies is daarom voor een gewas als aardappelen een aanvullende N-bijbemesting te sturen op basis van een tussentijdse Nmin-meting.

NBS Bodem

Een handig hulpmiddel om aan dit advies invulling te geven is NBS Bodem; een N-bijmestsysteem op basis van een N-mineraalbepaling in de bodem. Dit, in de praktijk meest gebruikte, systeem is opgebouwd uit een basisgift op basis van een Nmin-meting voor poten en een bijmestgift rond knolzetting, eveneens gebaseerd op een Nmin-meting. Dat dergelijke metingen noodzakelijk zijn om te weten wat er daadwerkelijk beschikbaar is, blijkt wel uit recente metingen van Eurofins. Hierin wordt duidelijk dat dit voorjaar ondanks de natte winter en de lage temperaturen in april de hoeveelheid N-mineraal hoger is dan in de vergelijkbare periode in 2022. Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat de maanden januari-maart dit jaar warmer waren dan normaal.

Het beste moment om voor de bijbemesting een N-mineraalbepaling uit te laten voeren is 3-4 weken ná opkomst van de aardappelen. Op basis van de opbrengstverwachting, de bijbehorende N-opname en de verwachte N-mineralisatie wordt dan de hoogte van de N-bijmestgift vastgesteld volgens het NBS Bodem voor aardappelen. Daarbij wordt ook een correctie voor de vroegrijpheid van het ras aangebracht.

Om meer te doen en in te spelen op de beschikbaarheid van N-mineraal is het goed te weten dat diverse laboratoria metingen aan bodem, ook voor meerdere nutriënten, en gewas combineren als basis voor een bemesting in het seizoen. Monitoring geeft inzicht in de status van nutriënten gedurende het seizoen en is een goede manier om na te gaan of een bijmestgift nodig is.

Bron: Meststoffen Nederland 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting