Deel

Bemesting

Kleigrond: neem zo snel mogelijk een N-min monster

Neem zo spoedig mogelijk nog een N-min monster als u wilt weten hoeveel N er na de winter nog aanwezig is. Houd vervolgens rekening met de stikstof uit groenbemesters die tijdens het komende groeiseizoen nog kan vrijkomen. Trek deze verwachte nalevering af van de (basis) N-richtlijn.

Er worden tegenwoordig veel groenbemestermengsels gezaaid. U moet dan zelf op basis van het daadwerkelijk aandeel aanwezige type groenbemester een schatting maken tussen de, in nevenstaande tabel genoemde, N-werking.

N-werking van groenbemesters
Type groenbemesterOntwikkelingOnderwerken in de herfstOnderwerken voorjaar1
zonder Nmin Nmin voorjaar
Kruisbloemigenlicht15020
zwaar30040
Vlinderbloemigenlicht302030
zwaar604060
Grasachtigenlicht151020
zwaar302040

1: Reeds afgevroren of vroeg geklepelde niet grasachtige groenbemesters hebben een N-werking die vergelijkbaar is aan onderwerken in de herfst.

Zodra er een Nmin monster wordt genomen, zit een deel (of alle) N reeds in deze Nmin meting. Zeker als er ook organische mest voorafgaand aan de groenbemester is gebruikt, dan is het verstandig om een Nmin monster te nemen en daar de N-bemesting op af te stemmen. Soms is een Nmin monster, of een andere vorm van N optimalisatie, ook binnen keurmerken als Planet Proof verplicht gesteld.

Het advies om zo snel mogelijk een Nmin monster te nemen is vanwege het feit dat de bodemtemperatuur oploopt en mineralisatie dan het beeld van de Nmin situatie kan vertekenen. De N-richtlijnen (rekenregels om de adviesgift te berekenen op basis van de Nmin) zijn gebaseerd op een monstername in februari-maart als er van mineralisatie nog geen sprake is. De N-mineralisatie begint namelijk zodra de bodemtemperatuur boven de 10°C uitkomt en er vocht aanwezig is.
De Nmin situatie eind februari lag gemiddeld iets (7 kg N) hoger dan de situatie in 2020; een winterseizoen die nog iets natter verliep als afgelopen winter.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting