Deel

Gerst

N-gebruiksnorm zomergerst op zand te laag

De N-gebruiksnorm voor zomergerst op zandgrond, 80 kg/ha, is niet toereikend. Dit blijkt uit veldproeven uitgevoerd in 2013. Die laten zien dat een gift van minimaal 100 kg N/ha noodzakelijk is voor de optimale korrelopbrengst.

De officiële N-adviesnorm bedraagt 120 kg N/ha minus de bodemvoorraad in de laag van
0 tot 60 cm. Met name op gronden met een laag stikstofleverend vermogen en na natte winters is de gebruiksnorm dus te krap.

Omstandigheden veldproef
Het onderzoek werd uitgevoerd met het ras Quench. Volgens de rassenlijst is dit een gemiddeld ras met een opbrengst van zo’n 7 ton per hectare. Het proefveld bestond uit zandgrond met 4,9% organische stof en een laag stikstofleverend vermogen van 55 kg N/ha per jaar (voorvrucht suikerbieten). Bij aanvang van de proef was er ongeveer 40 kg N beschikbaar in de laag van 0 tot 60 cm. Alle onderzoeksvelden zijn bemest met Nutramon-KAS.

Hoogste korrelopbrengst bij N-gift 100 kg per hectare
Op het proefveld werd trapsgewijs verschillende hoeveelheden stikstof gestrooid. De opbrengst varieerde van 7 ton/ha bij 0 kg N tot circa 10 ton gerst per hectare (15 %droge stof). (zie figuur 1). Dit optimum werd bereikt bij een N-gift van 100 kg N/ha. Hogere giften zorgden niet voor een significant hogere korrelopbrengst.

 Korrelopbrengst gerst bij verschillende niveaus N-gift

relatie korrelopbrengst en N-gift bij zomergerst Vanaf 100 kg N/hectare meer eiwit
De eiwitopbrengst is wel hoger bij een N-gift van meer dan 100 kg N/ha (zie figuur 2). De extra stikstof boven de 100 kg/hectare wordt dus niet omgezet in korrelopbrengst, maar in eiwit. Voor een optimaal eiwitgehalte in brouwgerst (10%) bleek minimaal 120 kg stikstof nodig.
De kwaliteit van de gerst nam af bij giften hoger dan 100 kg N/ha. De kwaliteit werd beoordeeld aan de hand van het hectolitergewicht, het percentage volgerst en het percentage doorval. Vanaf een gift van 140 kg N/ha trad legering op.

 

 

 

 

Eiwitopbrengst  bij verschillende N-niveaus

relatie eiwitopbrengt en N-gift bij zomergerstGeen negatief milieueffect hoge N-gift
Het verhogen van de gebruiksnorm heeft geen negatieve gevolgen voor het milieu. Zelfs bij een gift van 140 kg N wordt met de korrel meer stikstof afgevoerd dan aangevoerd (159 kg). De verklaring hiervoor is de vrijwel lineaire relatie tussen N-gift en eiwitopbrengst.

NutriNorm app geeft juiste N-advies
De onderzoeksresultaten bevestigen het N-bemestingsadvies van de OCI Nutri-N app, die 110 kg N/hectare voorschreef. Bij dit advies werd ook rekening gehouden met het opbrengstniveau. Bemesten volgens de app geeft dus goede resultaten.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting